Statystyki pasażerskie – październik 2012

Katowice Airport

Pyrzowice, 2 listopada 2012 roku, W październiku br. w ruchu całkowitym w Katowice Airport odprawiono 191 393 pasażerów, to jest o 3,1% mniej, niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. W ruchu czarterowym odprawiono 47 145 podróżnych, to jest o 7,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek ruchu zanotowano również na trasach regularnych, na których odprawiono 141 138 pasażerów, czyli o 2,2% mniej niż rok temu.

Po dziesięciu miesiącach br. w Katowice Airport odprawiono 2 271 576 podróżnych, to o ponad 35 tysięcy więcej niż w tym samym czasie 2011 roku. Porównując okres od początku stycznia do końca października z tym samym przedziałem czasowym roku ubiegłego pyrzowickie lotnisko zanotowało 4,7% wzrost ruchu regularnego, obsługując w tym segmencie 1 515 521 pasażerów oraz 3,6 % spadek liczby pasażerów podróżujących z Katowic w ramach zorganizowanych form wypoczynku (czartery). Z tej formy wakacji z wylotem z Katowice Airport od początku roku skorzystało 748 249 osób.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, spółka zarządzająca Katowice Airport, szacuje, że do końca roku na lotnisku zostanie odprawionych ok. 2,6 mln pasażerów.

Źródło: Katowice Airport
comments powered by Disqus