Kursy w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych

Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych (fot. kontrola-ruchu-lotniczego.com)

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych.

Właśnie rusza kolejna edycja kursu wstępnego oraz kursu podstawowego.

Kurs wstępny, który został zaplanowany na 2-5 kwiecień 2019 r., ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie badania zdarzeń lotniczych, a także organizacją i procedurami instytucji prowadzących takie badania, jaki i przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do udziału w badaniach zdarzeń lotniczych. Kurs zostanie przeprowadzony w ciągu 32 godzin lekcyjnych. W programie:
1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych – 7 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – 5 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji – 7 godz.
4. Badanie miejsca zdarzenia lotniczego – 13 godz.

Kurs podstawowy odbędzie się w dniach 8-18 kwiecień 2019 r., a jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie organizacji i metodyki badania zdarzeń lotniczych. Kurs zostanie przeprowadzony w ciągu 81 godzin lekcyjnych. W programie:
1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych – 2 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – czynnik ludzki – 9 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji – 6 godz.
4. Badanie techniczne – 24 godz.
5. Badanie personelu – 10 godz.
6. Techniczne aspekty badania zdarzeń lotniczych i techniki lotniczej – 24 godz.
7. Określenie przebiegu, okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz ustalenie profilaktyki – 6 godz.

Badanie wypadków lotniczych jest wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy. Wiele państw ustanawia organ badania wypadków obsadzony wykwalifikowanymi i doświadczonymi badaczami. Takie państwa powinny szkolić odpowiednio wykwalifikowany personel w technikach badania wypadków wymaganych do wzięcia udziału w badaniu lub w celu przeprowadzenia badania wypadku lotniczego. W lotnictwie cywilnym RP funkcjonuje od 2002 roku Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Potencjalni badacze wypadków muszą posiadać znaczące praktyczne doświadczenie lotnicze jako fundament, na którym można budować ich umiejętności badawcze. Doświadczenie to może być nabyte na podstawie cywilnych lub wojskowych uprawnień jako pilot, inżynier aeronautyki lub inżynier obsługi technicznej statku powietrznego. Personel posiadający kwalifikacje w dziedzinach operacji lotniczych, zdatności do lotu, zarządzania ruchem lotniczym, lub mających związek z zarządzaniem w lotnictwie może być również odpowiedni do szkolenia w badaniu wypadków. Ponieważ badania wypadków będą często powiązane ze specjalistycznymi obszarami, ważne jest aby wyselekcjonowani do szkolenia jako badacze rozumieli strukturę organizacyjną lotnictwa i byli w stanie odnieść się do wielu różnych dziedzin lotniczych.

Powołany Ośrodek Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich Ekspertów jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych.

Więcej informacji na stronie www.itwl.pl

Źródło: ITWL
comments powered by Disqus