II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym, której organizatorem jest portal Interwizja.edu.pl wspólnie z Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszeniem Polska w Unii Europejskiej, Naczelną Organizacją Techniczną w Białej Podlaskiej oraz Podlaską Agencją Consultingową RECTUS -WOC Sp. z o.o.

W Olimpiadzie może uczestniczyć młodzież szkół średnich, studenci, pracownicy instytucji związanych z lotnictwem i przemysłem obronnym, żołnierze i oficerowie wszelkich rodzajów wojsk oraz pasjonaci lotnictwa. Zawodnicy startują w Olimpiadzie indywidualnie.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie problematyką lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce szerokich kręgów społeczeństwa i młodzieży, promocja lotnictwa (cywilnego, sportowego i wojskowego) oraz przemysłu lotniczego w Polsce, propagowanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy oraz promowanie nowoczesnych form przekazywania danych.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i przeprowadzana jest w dwóch etapach:
1) etap I odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail,
2) etap II odbywa się w siedzibie redakcji portalu www.interwizja.edu.pl (Biała Podlaska).

Etap I Olimpiady będzie obejmował cztery bloki programowe: historię lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce, osiągnięcia sportowe, współczesne lotnictwo wojskowe oraz współczesne lotnictwo cywilne, przemysł i zaplecze badawczo – rozwojowe. I etap składa się z pytań testowych, podzielonych tematycznie. Należy wybrać dwa bloki tematyczne i wypełnić załączony do nich test. Test zostanie zamieszczony na platformie, do którego dostęp otrzyma każdy uczestnik oddzielnie. Test będzie miał ograniczenie czasowe.

Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie należy przesłać na adres e-mail biuro@rectus.edu.pl w terminie do 17.09.2017 r.

Nazwiska laureatów pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów Olimpiady (www.rectus.edu.pl, www.interwizja.edu.pl, www.plp.info.pl) w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa wraz z odpowiedziami.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 50 zawodników. O miejscu i terminie drugiego etapu finaliści zostaną poinformowani pocztą elektroniczną bądź listownie. Drugi etap odbędzie się w formie pisemnego testu.

Na zwycięzców II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym czekają nagrody. Za zdobycie pięciu pierwszych miejsc uczestnicy otrzymają puchary i dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają również nagrody rzeczowe lub finansowe.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Więcej informacji na stronie www.interwizja.edu.pl

Źródło: interwizja.edu.pl
comments powered by Disqus