Przejdź do treści
GAMA - General Aviation Manufacturers Association
Źródło artykułu

Zielona GAMA

Stowarzyszenie Producentów Lotnictwa Ogólnego (General Aviation Manufacturers Association, GAMA) założyło Komitet ds. Środowiska Naturalnego (Environment Committee) by reprezentował General Aviation w kreowaniu polityki środowiskowej.

Przemawiając w imieniu GAMA, jej przewodniczący i szef Cirrusa Alan Klapmeier powiedział: „niezbędnym jest, by cały przemysł skupił się na swoim wspólnym celu racjonalnej, opartej na wiedzy polityce, która pozwoli wszystkim sektorom na wzrost przy stale rosnących wymaganiach środowiskowych.” GAMA zamierza stać się liderem w dostarczaniu informacji na temat faktycznego wpływu Lotnictwa Ogólnego na środowisko.

Szefem nowego komitetu został wybrany Steven Ridolfi, prezes Bombardier Business Aircraft z siedzibą w Montrealu. Ridolfi pełni również rolę członka rady w GAMA. Przewodniczący GAMA, Pete Bunce, dodał, że przemysł wytwórczy lotnictwa ogólnego szczyci się pokaźnymi osiągnięciami, które przyniosły wymierne korzyści w redukcji zużycia paliwa.
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony