Wybory przewodniczącego NATCA

NATCA

Patrick Forrey, który piastował stanowisko przeowdniczącego Krajowego Stowarzyszenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ang.: National Air Traffic Controllers Association, NATCA) od września 2006r. nie może zostać ponownie wybrany. Teraz stowarzyszenie będzie wybierać pomiędzy dwójką kandydatów: byłą wice przewodniczącą Ruth Marlin i obecnym wice przewodniczącym Paul’em Rinaldi.

Przeprowadzenie wyborów i wyznaczenie nowego przewodniczącego zajmie na pewno miesiąc, a może dłużej. Forrey pozostanie na stanowisku do 31 sierpnia, czyli do końca swojej kadencji, ale jeśli do tego czasu nie zostanie wyznaczony jego następca, będzie pełnił swoją dotychczasową funkcję dopóki czasu wyłonienia zwycięzcy, poinformowała rzeczniczka NATCA, Alexandra Caldwell.

Wyjaśniła, że „Jeśli nie pojawią się dodatkowe wymagania co do wyników wyborów, to głosowanie rozpocznie się szesnastego dnia (od 31 lipca)”. „Jeśli jednak pojawi się jakaś przeszkoda, to głosowanie rozpocznie się szesnaście dni po rozwiązaniu danej kwestii.” Potem, musi minąć okres 30 dni od rozpoczęcia głosowania, by następnie 31 dnia zliczyć głosy. Zakładając, że zostanie wyłoniony zwycięzca, musi minąć kolejne 30 dni, zanim nowa osoba obejmie funkcję.

Marlin była wice przewodniczącą podzcas kadencji byłego pzrewodniczącego John’a Carr'a. Rinaldi, z Manassas w stanie Virginia, był przez 15 lat kontrolerem ruchu w Waszyngtonie zanim podjął pracę jako wice przewodniczący w 2006 roku.

Przetłumaczono na podstawie artykułu ze strony AvWeb.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus