Warsztaty Meteorologii Lotniczej

CSS-logo
Zajęcia poprowadzi, znany wszystkim szybownikom, doświadczony meteorolog - ppłk rez. mgr inż. Maciej OSTROWSKI.

W trakcje 20 godzin wykładów nabędziesz umiejętności posługiwania się rzetelnymi stronami meteorologicznymi dla prognozowania pogody na potrzeby bezpiecznego wykonywania lotów. Pilot szybowcowy oceni informacje na potrzeby wykonania przelotu.

Warsztaty adresowane są przede wszystkim dla instruktorów i organizatorów lotów szybowcowych , samolotowych i doświadczonych pilotów. Niemniej drzwi sali wykładowej są otwarte dla wszystkich chętnych pogłębienia swojej wiedzy z meteorologii – dziedziny bez której nie ma latania.

Na zakończenie zajęć otrzymasz Certyfikat z nabytej wiedzy. Termin i miejsce zajęć : 24-26.04.2009 r w Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie.

Odpłatność i szczegółowy program zajęć podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej CSS.

Zapisy przyjmuje i dodatkowych informacji udziela szef wyszkolenia CSS – Andrzej Cichoński pod nr Tel. Kom. 500 081 256

Źródło: Internet
comments powered by Disqus