Uwarunkowania Rozwoju Nowoczesnych Usług Lotniczych i Małych Lotnisk

GAPP S.A. & Bielski Park Techniki Lotniczej

W dniach 3-4 września 2009 roku odbędzie się konferencja nt. "Uwarunkowania Rozwoju Nowoczesnych Usług Lotniczych i Małych Lotnisk" organizowana przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw we współpracy z Bielskim Parkiem Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Pana Tadeusza Jarmuziewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pana Bogusława Śmigielskiego – Marszałka Województwa Śląskiego. GAPP S.A. poprzez Dział Rozwoju oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską, które m. in. mają na celu wsparcie rozwoju małych lotnisk lokalnych oraz rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych usług związanych z lotnictwem.

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji jest z kolei przykładem przedsięwzięcia, które aspiruje do roli jednego z poważniejszych centrów lotnictwa ogólnego w Polsce oferując całokształt usług niezbędnych do prowadzenia działalności lotniczej i utrzymania niedużych statków powietrznych.

Zgodnie z założeniami organizatorów konferencja ma przynieść odpowiedź na pytanie, co należy uczynić na rzecz rozwoju usług lotniczych i rozwoju małych lotnisk oraz wskazać przykłady dobrych rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Ze względu na szeroki zakres tematyki objętej konferencją, podzielono ją na 3 panele tematyczne. Data (3 i 4 września 2009r.) i miejsce konferencji (Brenna i Kaniów) - zostały wybrane z uwagi na to, aby połączyć ją z odbywającym się w dniach 5 i 6 września VI Międzynarodowym Piknikiem Lotniczym Bielsko – Biała, który z pewnością przyciągnie wielu pasjonatów lotnictwa w Polsce.

PROGRAM KONFERENCJI

3 września 2009 (Brenna)

I Panel: Uwarunkowania formalno - prawne rozwoju małych lotnisk i usług lotniczych
12:00 – 12:10 Powitanie gości - otwarcie konferencji (Eugeniusz Wycisło – Prezes Zarządu Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.)
12:10 – 12:20 Słowo wstępne (Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP)
12:20 – 12:40 Strategia rozwoju transportu lotniczego w Polsce (Tadeusz Jarmuziewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury)
12:40 – 12:50 Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Łukasz Czopik - Sekretarz Województwa
12:50 – 13:20 Bariery formalno – prawne dla rozwoju działalności lotniczej i lotnisk lokalnych (Błażej Krupa - Prezes, Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland)
13:20 – 13:50 Działania Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz rozwoju małych lotnisk i usług lotniczych (Przedstawiciel Zarządu Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
13:50 – 14:30 Dyskusja moderowana: "Możliwości zmian legislacyjnych na rzecz rozwoju lotnictwa ogólnego" (Piotr Kasprzyk – Radca Prawny, Stażysta Komisji Europejskiej – Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego DG TREN)

Panel II: Wsparcie firm lotniczych i instytucji badawczych w zakresie innowacji
15:30 – 15:50 Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.– miejsce, gdzie nauka spotka się z biznesem (Beata Piróg – Wiceprezes Zarządu Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.)
15:50 – 16:00 Możliwości wsparcia w zakresie pozyskania i wdrażania innowacji na przykładzie projektu Enterprise Europe Network (Joanna Machnik-Słomka - Dyrektor Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii GAPP S.A.)
16:00 – 16:10 Nauka dla Biznesu, a może Biznes dla Nauki? czyli co daje projekt ,,Nauka dla Biznesu -Biznes dla Nauki" (Anna Sworowska Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii GAPP S.A.)
16:10 – 16:20 Współpraca w ramach europejskiego obszaru badawczego (CERADA) dla firm i instytucji branży lotniczej (Monika Ptak-Kruszelnicka Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii GAPP S.A.)
16:20 – 16:30 Koncepcja rozwoju lotnictwa ogólnego poprzez budowę sieci lotnisk lokalnych w województwie śląskim w ramach projektu Via Regia Plus (Bartłomiej Płonka, Koordynator Projektu Via Regia Plus Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.)
16:30 – 16:50 Prezentacja projektu pn. „Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego” (Bogusław Holeksa – Kierownik Projektu, Prezes Zarządu Silesia Fund Sp. z o. o.)

4 września 2009 (Kaniów)

Panel III: Statek powietrzny jako narzędzie usług biznesowych - w oparciu o przykłady krajowe i europejskie
12:00 – 12:20 Prezentacja Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o. o. – funkcjonowanie małego lotniska na przykładzie lotniska w Kaniowie (Dariusz Piecuch – Prezes Zarządu, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o. o.)
12:20 – 12:40 Zakres usług lotniczych i serwisowych na przykładzie firm Air Park Sp. z o. o. i AerTech Sp z o. o. oraz przykłady wykorzystania helikoptera i samolotu (Aleksander Zarzycki - Prezes Zarządu, Air Park Sp. z o. o. oraz AerTech Sp z o. o.)
12:40 – 13:00 Prezentacja firmy F AIR Ltd. (Czechy) – europejskie praktyki i standardy świadczenia usług lotniczych (Martin Sykora, Kierownik Zarządzający F AIR Ltd.)
13:00 – 13:20 Prezentacja firmy Siegerland - Flughafen GmbH (Niemcy)
13:20 – 13:50 Lotnisko Pyrzowice – możliwości współpracy lotnisk regionalnych i lokalnych (Artur Tomasik – Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Sp. z o. o.)
14:00 – 15:00 Wystawa statków powietrznych i prezentacja usług serwisowych

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską.
Szczegółowe informacje o programie i sposobie zgłoszenia udziału na stronie GAPP S.A.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus