Samodzielny lot ppor. pil. Barbary Trzybulskiej

Ppor. pil. Barbara Trzybulska

10 marca 2014 będzie pamiętnym dniem dla ppor. pil. Barbary Trzybulskiej, która  zgodnie z programem szkolenia w powietrzu dopełniła procedur i w tym dniu wykonała samodzielnie lot na samolocie Su-22 . Program szkolenia jest zróżnicowany, zaczyna się od prostych elementów, które mają przygotować do tych bardziej skomplikowanych, m.in. lotów na poligon czy walk powietrznych. Jak informowaliśmy wcześniej Pani porucznik to jedyna kobieta pilot w Siłach Zbrojnych RP wykonująca loty na tym typie statku powietrznego. 

Gratulujemy i życzymy tylu lądowań co startów! 

Źródło: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus