Redukcja emisji gazów cieplarnianych

FAA

Federalna Administracja Lotnictwa USA, FAA wraz z jej zagranicznymi odpowiednikami na całym świecie podpisała porozumienie o redukcji emisji gazów cieplarnianych. Stanie się tak dzięki poprawie efektywności zużycia paliwa lotniczego o 2% rocznie, poczynając od 2012 roku i kontynuując aż do 2050 roku. Celem takich działań jest osiągnięcie przez ten okres ponad 60 procentowego zmniejszenia emisji. Każdy kraj podejmie w tym kierunku działania według własnych zasad.

FAA poinformowała, że rozpatruje już wybór spośród kilku rozwiązań. Pomóc w tym ma NextGen, technologia nowej generacji, zaawansowany system zarządzania ruchem lotniczym. Kolejnym czynnikiem są paliwa alternatywne. Przez następne lata należy spodziewać się dużych zmian w dziedzinie alternatywnych źródłeł napędu.

Podpisane na spotkaniu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, International Civil Aviation Organization (ICAO) w Montrealu porozumienie jest „znaczącym krokiem milowym sektora lotniczego w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych,” powiedział Nancy LoBue, administrator FAA ds. polityki i środowiska.

ICAO wezwała wszystkie kraje do składania raportów na temat ruchu transportu lotniczego i zużycia paliwa, dzięki temu organizacja będzie mogła monitorować postępy w dążeniu do zamierzonego celu.

Przetłumaczono na podstawie artykułu ze strony GA News.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus