Nowy NOTAM

NOTAM - enotam

Eurocontrol wraz z Federalnymi Władzami Lotniczymi USA (FAA), opracowały wspólnie Aeronautical Information Exchange Model (AIXM) w wersji 5, który w założeniu ma zreformować najstarszy lotniczy system informacyjny – NOTAM. Wprowadzona przed ponad 60 lat temu koncepcja, do dnia dzisiejszego pozostaje w prawie nie zmienionej formie. Na całym świecie każdego roku generowane jest ponad 700 000 wiadomości tego typu.

W 2008 roku odbyła się z udziałem ponad 40 biur i dostawców, próba wdrożenia cyfrowego NOTAM-u. Nacisk położono na sprawdzenie modelu AIXM i wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym zasad działania tego systemu. Jego masowe wprowadzenie do użytku na terenie Europy rozpocznie się za ok. trzy lata, a osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej przewidywane jest na rok 2018. Podobny plan dla Stanów Zjednoczonych opracowała FAA, gdzie na niektórych lotniskach już rozmieszczono pierwsze cyfrowe systemy składania NOTAM.

Analiza jakościowa wykazała, że w krótkim okresie (2012-2017), system ten zapewni poprawę jakość informacji i zarządzania danymi. Dzięki graficznym wizualizacjom i ulepszonym funkcjom filtrowania pozwoli lepiej przygotować się do lotu. W latach 2017-2020 przewiduje się, że wszystkie lotnicze informacje typu AIP, NOTAM, zmiany AIP, biuletyny informacji lotniczej, itp. będą dostępne z jednego źródła w tym samym formacie, co przyczyni się także do poprawy współpracy cywilno - wojskowej i ułatwi proces elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej.

Zmiany obejmą również wiadomości SNOWTAM, które w okresie od listopada 2009 do marca 2010 r., próbnie będą przekształcone przez AIXM 5 i wykorzystywane do świadczenia graficznej wizualizacji warunków lotniska (grubość pokrycie śniegiem, współczynnik tarcia). Dane cyfrowe SNOWTAM w AIXM w formacie 5.1 będą dostępne za pośrednictwem stron WWW.

 Więcej na : http://www.eurocontrol.int

Przypis redakcji:

Do czasu produkcyjnego wdrożenia AIXM 5, polecamy aplikację do wizualizacji NOTAMów na stronie http://enotam.com. Link do wizualizatora jest również na stałe dostępny, w górnej części portalu.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus

Komentarze

Niezla ta aplikacyjka aczkolwiek moznaby dodac mozliwosc kolorowania markerow.