GIACC planuje redukcję emisji w lotnictwie

ICAO

Zaproponowany przez grupę amerykańskich przedstawicieli rządowych, agresywny plan działania, odnoszący się do zmian klimatycznych, zakłada poprawę wydajności paliwa w samolotach latających w lotach międzynarodowych.

Grupa ds. Lotnictwa Międzynarodowego i Zmian Klimatu (ang.: Group on International Aviation and Climate Change, GIACC) w opublikowanym niedawno raporcie zaleca zwiększanie wydajności paliwa lotnictwa cywilnego o 2%.

„Ten plan odzwierciedla silne zaangażowanie krajów we współpracę dotyczącą szczególnych działań i posunięć, niezbędnych w stawieniu czoła nie cierpiącej zwłoki kwestii zmiany klimatu”, powiedział Roberto Kobeh González, Przewodniczący Rady ICAO mającej być według GIACC jej międzynarodowym koordynatorem.

Do zadań ICAO w tej kwestii należą:
- Ustalenie nowego standardu emisji CO2 dla nowych typów samolotów;
- Usprawnienie przepływu raportów o ruchu lotniczym i zużyciu paliwa z poszczególnych krajów poprzez wsparcie techniczne, szczególnie względem krajów rozwijających się;
- Monitorowanie i raportowanie postępów w osiąganiu postawionych celów, co trzy lata na Zgromadzeniu ICAO oraz identyfikowanie wszelkich potrzebnych zmian czy poprawek;
- Ustalanie planu dalszych prac, w zależności od potrzeb, opartych o raport GIACC w przygotowaniu na Zgromadzenie ICAO w 2010 roku.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus