Beskidzki Rajd Lotniczy Przedsiębiorców

Beskidzki Rajd Lotniczy Przedsiębiorców

Aeroklub Bielsko-Bialski oraz Stowarzyszenie „Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego” zapraszają do wzięcia udziału w majowym Beskidzkim Rajdzie Lotniczym Przedsiębiorców, organizowanym w celu promocji regionu województwa śląskiego i terenów przygranicznych. Rajd, którego główną atrakcją będzie przelot pomiędzy lotniskiem w Bielsku-Białej Aleksandrowicach a słowackim lotniskiem w Previdzy wzbogacony zostanie atrakcyjnymi konkurencjami lotniczymi oraz wycieczkami krajoznawczymi mającymi na celu zapoznanie uczestników Rajdu z regionem Podbeskidzia.

Projekt prowadzony jest przez Aeroklub Bielsko-Biała, Stowarzyszanie "Ośrodek wspierania turystyki, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego" i słowackiego partnera Spolok Cechov KYSUC z Turzovki. W ramach przedsięwzięcia będzie zorganizowany Beskidzki Rajd Lotniczy Przedsiębiorców, który ma przyczynić się do bardziej efektywnej promocji regionu, połączenia działań wspierania aktywności społecznej oraz nawiązania współpracy przedsiębiorców różnych sektorów poprzez jednoczesną organizację spotkań przedsiębiorców połączonych z wymianą doświadczeń, nawiązaniem nowych relacji biznesowych oraz promocję dokonań oraz możliwości sektora biznesu Euroregionu Beskidy.

Działania projektu zakładają organizację rajdu, przygotowanie spotkań uczestników rajdu po stronie polskiej i słowackiej połączonych z prezentacjami dokonań firm i możliwości nawiązania współpracy biznesowej. Zadanie to zostanie zrealizowane przy zaangażowaniu partnera słowackiego, którym od wielu lat jest Spolok Cechov KYSUC z Turzovki. Przy pomocy partnera słowackiego zorganizowane zostanie spotkanie uczestników rajdu z przedsiębiorcami słowackimi w formie konferencji, na której zaprezentowane i omówione zostaną możliwości współpracy przedsiębiorców.

Rajd Lotniczy będzie zapoczątkowaniem wspólnych działań promocyjnych dla rozwoju i wzmocnienia współpracy polsko-słowackiej przedsiębiorców i organizacji wsparcia biznesu. Projekt zakłada cykliczność przedsięwzięcia i organizację podobnych przedsięwzięć w następnych latach. Połączenie nowej formy nawiązywania kontaktów biznesowych, jakim jest rajd samolotowy, stanowi o innowacyjności projektu.

Do uczestnictwa zaproszeni zostaną przedsiębiorcy z terenu kraju oraz terenów przygranicznych Republiki Słowackiej zainteresowani nawiązaniem współpracy z innymi przedsiębiorcami (zarówno ze strony słowackiej jak i polskiej), wymianą doświadczeń z zakresu wdrażania nowych rozwiązań i technologii, poznaniem walorów turystycznych Beskidów.

Proponowany zarys ramowy rajdu w zakresie projektu:

Data rajdu: 11-13 maj 2012

11.05.2012
08.00 – 12.00 zlot i rejestracja uczestników rajdu – lotnisko Aleksandrowice w Bielsku-Białej
13.00 – 14.00 przywitanie uczestników, otwarcie rajdu i wspólny obiad
14.00 – 14.30 odprawa i postawienie zadań na konkurencje
14.30 – 15.00 przygotowanie uczestników do konkurencji
15.15 – 18.30 rozgrywanie konkurencji rajdu
18.30 – 19.00 kotwiczenie i zabezpieczenie samolotów na noc
20.00 – 22.00 kolacja integracyjna

12.05.2012
09.00 – 14.00 zapoznanie z rejonem (wycieczka krajoznawcza)
14.00 – 15.00 obiad
15.00 – 15.30 odprawa, postawienie zadania na konkurencję
15.30 – 16.00 przygotowanie do lotu
16.30 – 18.00 konkurencja rajdu – przelot na Słowację, lotnisko w Previdzy
18.00 – 18.30 zabezpieczenie samolotów na noc
19.00 – 22.00 konferencji, kolacja, bankiet.

13.05.2012
08.00 – 13.00 zapoznanie z rejonem po stronie Słowackiej
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 16.00 przelot do Bielska-Białej
16.00 – 16.15 zamkniecie rajdu
16.30 odlot uczestników

Więcej o rajdzie na stronie http://beskidzkirajdlotniczy.eu/
 

Źródło: Internet
comments powered by Disqus