V Polsko-Amerykańska Konferencja na temat kształcenia inżynierów

Instytut Lotnictwa

W dniach 20-21 maja 2010 roku w Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnym w Lesznie k/ Warszawy odbyła się V Polsko-Amerykańska Konferencja na temat kształcenia inżynierów. Organizatorem konferencji był Instytut Lotnictwa wraz z General Electric Company Polska - Oddział EDC.

Nadrzędnym celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących zmian w procesie kształcenia inżynierów w okresie ostatnich 5 lat. W spotkaniu uczestniczyli prelegenci reprezentujący wszystkie zainteresowane tematem gremia - zarówno przedstawiciele Instytutu Lotnictwa, GE Company Polska, jak i reprezentanci wyższych uczelni technicznych.

Przedstawione przez uczestników prezentacje dotyczyły zarówno obecnej sytuacji edukacji inżynierów, jak i sugestii i zamierzeń, jakie należałoby wprowadzić w przyszłości.

Polsko-Amerykańskie Konferencje na temat kształcenia inżynierów stymulują przepływ informacji oraz nawiązywanie kontaktów w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć
w dziedzinie edukacji inżynierów.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus