Baraguar: nowy bezzałogowiec dla projektu HESOFF

Baraguar - nowy bezzałogowiec dla projektu HESOFF (fot. uAvionics)

W ramach projektu HESOFF powstaje model Stratosferycznego Długotrwałego Lotu Bezzałogowego Statku Powietrznego (SDL BSP) o nazwie Baraguar. Model w skali 1:8 budowany przez firmę  uAvionics zostanie przekazany do Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa w drugim kwartale 2018 roku.

Model będzie wykorzystywany na potrzeby projektu HESOFF do wykonywania nalotów fotogrametrycznych nad badanymi obszarami lasu na Płycie Krotoszyńskiej. Połączenie tego BSP z kamerą wielospektralną pozwoli m.in. na realizowanie monitoringu zdrowotności rozległych kompleksów leśnych.

Baraguar jest platformą latającą w układzie stałopłata z pchającym napędem elektrycznym i może być wyposażony w panele fotowoltaiczne. Dzięki układowi autopilota, model może wykonywać misje w trybie autonomicznym, pół-automatycznym i manualnym. Ponadto w przypadku utraty zasięgu sterowania manualnego, model jest w stanie automatycznie wrócić nad punkt startu.

Dane techniczne SDL BSP Baraguar:

 •     Rozpiętość skrzydeł: 3.85 m
 •     Długość: 2.58 m
 •     Masa startowa: 25 kg
 •     Udźwig: 4.2 kg
 •     Napęd: elektryczny w konfiguracji pchającej
 •     Typ akumulatorów: litowo polimerowe
 •     Masa bez akumulatorów: 16 kg
 •     Rodzaj startu: krótka trawa, boisko, utwardzona droga
 •     Pułap lotu: 3500 m AMSL
 •     Długość lotu: 45 minut
 •     Zasięg: 30 km
 •     Prędkość przelotowa: 21-25 m/s
 •     Prędkość: 35 m/s
 •     Ochrona: przeciw lekkim opadom <0.5 mm/h/m2
 •     Zakres temperatur: -20°C do 40°C


Baraguar (fot. uAvionics)

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus