12. Konferencja “Zmęczenie konstrukcji lotniczych”

12. Konferencja “Zmęczenie konstrukcji lotniczych” (fot. ilot.edu.pl)

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa zaprasza na 12. Konferencję „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”, która odbędzie się w dniach 10-11 stycznia 2019 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, al. Krakowska 110/114, Budynek A, Sala IKAR.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem materiałów i struktur lotniczych, w szczególności:
• próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests);
• zmęczenie materiałów lotniczych;
• nowe materiały i typy struktur;
• przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą;
• monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring);
• mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej;
• badania nieniszczące (NDT);
• przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Ważne daty:
• Przesłanie abstraktu – 15 grudnia 2018
• Płatność za udział – 15 grudnia 2018
• Konferencja – 10 -11 stycznia 2019

Pełne teksty artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym „Fatigue of Aircraft Structures” (8 pkt.).

Streszczenia prac przeznaczonych do prezentacji (max. 400 słów, MS Word) należy przesłać na adres: antoni.niepokolczycki@ilot.edu.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji na stronie www.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus