ULC: Drony – publikacja scenariuszy standardowych

ULC - nowe przepisy UAV

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 13 maja br. zostało opublikowane zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/639, które wprowadza w treść rozporządzenia (UE) 2019/947 dwa scenariusze standardowe, zapowiadane przez EASA.

Scenariusze:
• STS-01 – Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku zaludnionym
• STS-02 – Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z udziałem obserwatorów przestrzeni powietrznej nad kontrolowanym obszarem naziemnym w środowisku słabo zaludnionym

Scenariusze standardowe pozwolą w prosty sposób wykonywać operacje w kategorii szczególnej na podstawie pisemnego oświadczenia operatora (wzory w treści rozporządzenia). Każdy scenariusz zawiera szczegółowe warunki wykonywania lotów pod względem operacyjnym i technicznym, obowiązki operatora i pilota oraz ich zakres kwalifikacji, a także poziomu wyszkolenia teoretycznego i praktycznego.

Rozporządzenie zawiera również:
• dodatkowe wymogi dla podmiotów uznanych przez właściwy organ oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, którzy prowadzą szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu do operacji objętych scenariuszami standardowymi.
• wymagania odnośnie instrukcji operacyjnej stosowanej u operatorów, którzy chcą wykonywać loty w oparciu o scenariusze standardowe.

Treść rozporządzenia (LINK)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus