Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ULC
Urząd Lotnictwa poinformował, że ukazał się Dziennik Urzędowy ULC Nr 3 z dnia 26 marca 2009 r. .

Znajdą w nim Państwo Zarządzenie Prezesa ULC w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu certyfikatu Członka Załogi – CREW MEMBER CERTIFICATE – CMC wraz z załącznikami.

Dziennik zawiera również Decyzję Prezesa ULC w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ULC oraz Decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego.

W najnowszym numerze znajduje się również szereg komunikatów w sprawie zdarzeń lotniczych

Papierowa wersja Dziennika jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.

Z jego elektroniczną wersją można się zapoznać poprzez stronę ULC.
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus