Spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG - SSR Code Planning Group

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - siedziba

Na prośbę Eurocontrol Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała i przeprowadziła w dniach 22-23.02.2017 r. spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG - SSR Code Planning Group.

Grupa SCPG działa pod egidą Eurocontrol z upoważnienia ICAO i składa się z reprezentantów krajów regionu europejskiego oraz Turcji i Izraela. Jej zadaniem jest koordynacja kodów identyfikacyjnych statków powietrznych w regionie.

Uzgodnienia dokonane przez grupę umieszczane są w dokumencie Code Alloctaion List, który jest corocznie uaktualnianą częścią Europejskiego Planu Nawigacyjnego ICAO Doc 7754.

Merytoryczne i logistyczne przygotowanie obrad realizowane przez PAŻP zostało docenione przez uczestników spotkania.

Zainteresowani uczestnicy mieli okazję zwiedzenia Sali Operacyjnej CZRL oraz wizyty na TWR.


Obrazek przedstawia orientacyjny schemat przebiegu prac, których rezultatem paneuropejski dokument Code Allocation List (źródło: EUROCONTROL CCAMS User Manual v. 2.1)
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus