Podręcznik "Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa"

Podręcznik "Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa" (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca do zapoznania się z treścią Podręcznika "Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa – część I – Porty Lotnicze".

Zmniejszanie wpływu uwarunkowań środowiskowych zagrażających bezpieczeństwu operacji lotniczych w Polsce z powodu obecności zwierząt, a przede wszystkim ograniczanie kolizji z ptakami, stale wymaga ciągłej uwagi ze strony władz lotniczych i wszystkich podmiotów prowadzących lotniskową działalność gospodarczą.

Wnioski i pragmatyka działania podmiotów zarządzających lotniskami powinny być oparte na wynikach analiz ryzyka wykonywanych w sposób systemowy, stanowiąc integralny komponent systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W celu ułatwienia zarządzania zagrożeniami środowiskowymi na lotnisku i w jego otoczeniu przez podmioty prowadzące lotniskową działalność gospodarczą, powstał „Podręcznik Zarządzania Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa”. Jego część pierwsza dotyczy portów lotniczych (lotniska użytku publicznego certyfikowane).

Informacje zawarte w Podręczniku mogą być wykorzystywane również w miarę potrzeb przez zarządzających lotniskami użytku:
– publicznego o ograniczonej certyfikacji,
– publicznego niepodlegających certyfikacji.
– wyłącznego.

Podręcznik zawiera m.in:

  • informacje analityczne i doradcze, określające zasady zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, w tym metody identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka kolizji statków powietrznych ze zwierzętami,
  • zbiór informacji, uwzględniających wytyczne i zalecenia zawarte w dokumentach ICAO oraz EASA, stanowiących materiały doradcze dla podmiotów zarządzających portami lotniczymi w zakresie ograniczania zagrożeń środowiskowych, a także wymogi wynikające z krajowych regulacji w tym zakresie,
  • specyfikę poszczególnych gatunków ptaków i ssaków oraz przedstawia efektywne oraz dozwolone prawnie metody zmniejszanie ryzyka na terenie lotnisk i stref przyległych w  oparciu wieloletnie obserwacje i badania naukowe.

Podręcznik jest efektem bogatych doświadczeń zdobytych w ramach działalności Komitetu ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami, realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP oraz międzynarodowej organizacji World Birdstrike Association WBA – Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Zderzeń z Ptakami.

ULC zachęca do zapoznania się z treścią Podręcznika:
•  Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus