Odwołanie od orzeczenia lotniczo-lekarskiego

ULC

Na swojej stronie internetowej Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że odwołania od orzeczenia lotniczo-lekarskiego wydanego przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika należy składać do Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Możliwość odwołania oraz 14-dniowy termin na jego złożenie wynika z art. 106 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus