Krok w kierunku Lotniska Lublin

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin Pan Grzegorz Muszyński i Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek podpisali umowę dzierżawy nieruchomości, na której zostanie usytuowana pomoc nawigacyjna służąca lubelskiemu lotnisku i przestrzeni powietrznej nad terenami Lubelszczyzny.

- D-VOR czyli dopplerowska radiolatarnia umożliwi bezpieczne nawigowanie w tej części kraju oraz wspierał będzie lądowania na lubelskim lotnisku – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP. - Mam nadzieję, że dzięki konsekwentnym, stopniowym działaniom, lubelskie lotnisko będzie się rozwijać dynamicznie uzasadniając nakłady poczynione przez PAŻP – dodał Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP.

Należy dodać, że w Dęblińskiej WSOSP szkoleni są obecnie, zgodnie z cywilnymi procedurami i w oparciu o certyfikat ULC wydany dla ośrodka szkolenia, kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy mogą znaleźć prace przy obsłudze ruchu lotniczego na lubelskim lotnisku.

- Kwestia bezpieczeństwa podróżujących jest dla nas priorytetowym zadaniem - podkreślił Grzegorz Muszyński, Prezes PLL. - Cieszę sie, że udało nam się nawiązać współpracę z PAŻP.

Przekazanie nieruchomości PAŻP-owi nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania.
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus