Komunikat: Zdatność do lotu samolotów Pipistrel i VL-3

Pipistrel Alpha Electro (fot. skydream.pl)

Spółka Skydream, jako przedstawiciel reprezentujący firmy Pipistrel i JMB Aircraft opublikowała  informację dotyczącą oceny zdatności samolotów Pipistrel i VL-3, którą zamieszczamy poniżej.

Dla samolotów wyprodukowanych przez firmy Pipistrel i JMB Aircraft pozwolenie na wykonywanie lotów albo dopuszczenie do wykonywania lotów mogą wydać, a zdatność do lotu mogą poświadczyć:

– właściciel zatwierdzenia projektu typu wyrobu
– producent
– podmioty i osoby upoważnione przez producenta lub jego przedstawiciela
– podmiot wyspecjalizowany w ocenie zdatności do lotu danych urządzeń latających w zakresie niezastrzeżonym przez producenta lub właściciela zatwierdzenia projektu typu wyrobu tylko dla podmiotów przez nich upoważnionych
– podmiot zatwierdzający
– mechanik
  a) w zakresie statków powietrznych określonych w świadectwie kwalifikacji lub licencji zgodnie z wpisem dotyczącym obsługi tych statków, także gdy kwalifikacje lub uprawnienia dotyczą statków powietrznych o większej masie;
  b) z uprawnieniami dotyczącymi innych statków powietrznych w zakresie, w którym odbył  szkolenia dotyczące urządzeń latających.

Powyższy zakres podmiotów oceniających zdatność został ustanowiony w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastuktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. (poz. 1041) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określania warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Więcej informacji na stronie www.skydream.pl

Źródło: skydream.pl
comments powered by Disqus