Komunikat PCA ws. akredytacji instytucji notyfikujących drony

Dron obok sterty dokumentów (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Polskie Centrum Akredytacji opublikowało komunikat dotyczący akredytacji instytucji notyfikujących bezzałogowe statki powietrzne, dopuszczane do obrotu na obszarze Unii Europejskiej.

Jednostki zainteresowane uzyskaniem akredytacji w tym obszarze ULC zaprasza do zapoznania się z komunikatem.

Komunikat nr 306 / DA-11 29-11-2019

Komunikat nr 306 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/945 (bezzałogowe systemy powietrzne) oraz rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE).

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że rozszerzyło swoją działalność o akredytację do celów notyfikacji w obszarze ww. rozporządzeń.

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji (formularz FA-01 wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w formularzu) do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/945 z dnia 12.03.2019 r. w  sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich są przyjmowane w Polskim Centrum Akredytacji od dnia opublikowania niniejszego komunikatu.

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5.12.2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE będą przyjmowane w Polskim Centrum Akredytacji, po opublikowaniu komunikatu wskazującego taką możliwość.

W związku z powyższym PCA opublikowało wydanie 5. dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DA-11 dotyczą:
•  uzupełnienia dokumentu o nowe regulacje prawne (UE) tj.: dyrektywę nr 2016/797,
•  rozporządzenie nr 2019/945, rozporządzenie nr 2019/1009;
• usunięcia regulacji prawnych (UE), które utraciły swoją moc tj.: dyrektywę nr 89/686/EWG, dyrektywę nr 2000/9/WE i dyrektywę nr 2009/142/WE.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydanie 5 dokumentu DA-11 zastępuje wydanie 4. z 6.11.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 28.11.2019 r.

Do pobrania:

Komunikat 306 z 2019-11-28
Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/945 (bezzałogowe systemy powietrzne) oraz rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE)

DA-11 wyd. 5 z 2019-11-28
Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji

Lista wymagań DA-11 wyd. 2 z 2019-11-28
Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych

FA-138 wyd. 11 z 2019-11-28
Załącznik do wniosku o akredytację do celów notyfikacji

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus