Instrukcja Operacyjna dla lotnisk certyfikowanych

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie w sprawie zmiany wzorca Instrukcji Operacyjnej (INOP) dla lotnisk certyfikowanych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich portów lotniczych posiadających certyfikat, lotnisk planujących ubiegać się o jego uzyskanie, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych ULC uczestniczących w procesie uzgodnień merytorycznych INOP.

Spotkanie otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Grzegorz Kruszyński, który powitał uczestników i podziękował za liczne przybycie świadczące o dużym zainteresowaniu problematyką INOP oraz szczególnym znaczeniu tego dokumentu dla funkcjonowania lotnisk. Prezes Urzędu podsumował okres kilku lat, jaki upłynął od czasu rozpoczęcia certyfikacji lotnisk i zatwierdzenia pierwszej Instrukcji Operacyjnej oraz zwrócił uwagę na pozytywne rezultaty, jakie przyniosły działania związane implementacją wymagań certyfikacyjnych, zwłaszcza dla poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Zebrani wysłuchali informacji dotyczących między innymi: procesu certyfikacji lotnisk, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) na lotniskach oraz podstaw prawnych INOP, uwag odnośnie użytkowania i propozycji zmian wzorca Instrukcji Operacyjnej.

Obecnie 10 portów lotniczych w Polsce posiada certyfikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zatwierdzone Instrukcje Operacyjne spełniające wymagania ICAO i przepisów krajowych.

Zgodnie z wymaganiami ICAO Instrukcja Operacyjna Lotniska jest fundamentalnym wymaganiem w procesie certyfikacji. Zawiera ona wszystkie potrzebne informacje na temat położenia lotniska, obiektów, urządzeń, służb, wyposażenia, procedur operacyjnych, organizacji i zarządzania lotniskiem, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem. Instrukcja Operacyjna jest dokumentem wewnętrznym, który określa i porządkuje wykonywanie wszystkich operacji i procesów na lotnisku, za które odpowiedzialny jest zarządzający lotniskiem. Jednocześnie INOP jest niezbędny dla władzy lotniczej i służy jako podstawowy dokument odniesienia do przeprowadzenia inspekcji lotniska przed przyznaniem certyfikatu oraz w czasie późniejszych audytów i inspekcji bezpieczeństwa w ramach nadzoru bieżącego.

Zebrane w ciągu kilku lat doświadczenia pozwalają stwierdzić, że Instrukcje Operacyjne Lotnisk spełniają ogólne wymaga przepisów międzynarodowych i krajowych oraz zaczynają pełnić coraz większą rolę w działalności lotniska. Z drugiej jednak strony zarówno przedstawiciele portów lotniczych jak i PAŻP oraz ULC zauważają szereg drobnych problemów, które utrudniają zarówno codzienne użytkowanie dokumentu, jak i aktualizowanie i zatwierdzanie zmian.

Właśnie tego typu kwestie były tematem dyskusji majowego spotkania w ULC oraz będą stanowić podstawę dalszych prac, przy ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wstępnie ustalono, że prace nad zmianą wzorca INOP będą dotyczyły głównie: ujednolicenia formy dokumentu, wykorzystania wersji anglojęzycznej INOP, ustalenia ramowej zawartości dokumentu oraz uproszczenia procedury wprowadzania zmian.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus