„Możliwości i ograniczenia w prognozowaniu pogody” – XVII edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej

XVII edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Aeroklub „Żar” zapraszają do udziału w XVII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej „Możliwości i ograniczenia w prognozowaniu pogody”, która odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym "RELAKS” w Międzybrodziu Żywieckim w dniach 22 - 27 października 2018 r.

W czasie XVII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej Żar oferowane będą wykłady, w połączeniu z warsztatami, prowadzone przez profesjonalistów. Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w małych grupach (około 8 osób) przez doświadczonych synoptyków lotniczych, co zapewni większą efektywność nauki. Zajęcia w niewielkiej grupie umożliwiają także głębszą analizę zagadnień i omówienie wszelkich wątpliwości. Proponowany system zajęć pozwoli lepiej zrozumieć pogodę oraz prognozy lotnicze, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo wykonywanych lotów.

Ponadto, istotnym atrybutem szkolenia będą wykłady prowadzone przez doświadczonych pilotów oraz przez kontrolera ruchu lotniczego. Kurs przebiega w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu uczestnicy mogą swobodnie wymieniać się doświadczeniami.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poznanie nowych technik i metod analizy pogody
 • Poznanie możliwości i ograniczeń w prognozowaniu pogody
 • Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez udział w warsztatach opartych na studium przypadku
 • Wykłady z różnych dziedzin lotnictwa i zagadnień z nimi ściśle powiązanych
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów poprzez lepsze zrozumienie pogody i prognoz meteorologicznych
 • Rozwój osobisty

Adresaci szkolenia:

 • Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu meteorologii lotniczej nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie

Narzędzia wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Warsztaty oparte na case study;
 • Praca zespołowa w małych grupach pod opieką doświadczonych synoptyków;
 • Wykłady;
 • Twórcza dyskusja.

W ramach wykładów oraz zajęć praktycznych poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Kompleksowa analiza i prognozowanie turbulencji i uskoku wiatru
 • Praktyczna interpretacja obrazów radarowych i satelitarnych
 • Zastosowanie diagramów aerologicznych w procesie analizy, diagnozy i prognozy pogody
 • Interpretacja modeli numerycznych
 • Oblodzenie, turbulencja i uskok wiatru
 • Prognoza konwekcji
 • Interpretacja depesz METAR oraz prognoz lotniczych TAF, GAMET, SWC-PL, SIGMET, AIRMET
 • Prognozy pogody widziane oczami doświadczonego pilota

Organizatorzy:

 • Tomasz Siejek – IMGW-PIB Warszawa,
 • Krzysztof Cyberski – Aeroklub Żar,
 • Izabela Zabłocka – IMGW-PIB Warszawa.


Informacje szczegółowe na temat XVII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej:


Opłata wpisowa za udział w szkole wynosi 600 zł - cena uwzględnia materiały szkoleniowe oraz udział w imprezach. Uwaga: w/w opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Koszt noclegu i wyżywienia - 110 zł +VAT/ dzień za osobę.

Liczba uczestników Szkoły jest ograniczona do 40 osób. Zgłoszenia należy nadsyłać w postaci wypełnionego ‘formularza zgłoszeń’, z podaniem dokładnych informacji kontaktowych, przewidywanych terminów przyjazdu i wyjazdu oraz rezerwacji noclegów i wyżywienia na adres e-mail: oslonameteo@imgw.pl

Wpisowe w wysokości 600,00 zł podlega zwrotowi w wysokości 90% jeśli kursant zrezygnuje ze szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Po tym terminie zwrotowi będzie podlegało 60% opłaty wpisowej.

Konto Bankowe „Aeroklub Żar” - Idea Bank S.A.; ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa. Nr rachunku: 87195000012006651783890002


Kontakt: współorganizator XVII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej - Wydział Organizacji MOLC; tel. kom. 22 56 94 450; e-mail: oslonameteo@imgw.pl, Izabela Zabłocka; tel. kom. 518 012 397; e-mail: izabela.zablocka@imgw.pl

Adres korespondencyjny:
Wydział Organizacji Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego IMGW-PIB, Ośrodek Główny w Warszawie, ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa, Tel/fax. (22) 56 94 453


Formularz zgłoszeniowy XVII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: IMGW
comments powered by Disqus