ICAO do 2012 roku zmodyfikuje formę planów lotu

ICAO

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) poinformowała, iż do 2012 r. na całym świecie zamierza wprowadzić zmiany w procesie wypełniania planów lotu. Fakt ten będzie miał istotny wpływ na wszystkie wyspecjalizowane instytucje służb żeglugi powietrznej (Air Navigation Service Provider - ANSP), operatorów lotniczych (AO), biura odpraw załóg (ARO) i każdą komórkę, która tworzy lub odbiera informacje zawarte w planie lotu.

Modyfikacja dotknie struktur danych, składni depesz powiązanych z planami lotu, wykorzystania nowych oznaczeń (w Europie), aktualizacji formatu wymiany danych (ADEXP), jak i również internetowego systemu wymiany danych (OLDI).

Podstawowy formularz planu lotu i forma powiązanych depesz pozostają bez zmian, ale zmieni się zawartość niektórych pól. W pozycji 10 (equipment) i 18 (other information) planu lotu będzie można używać cyfr i szczegółowo opisać możliwości lotu NAV/COM/SUR, pojawi się opcja złożenia planu lotu do 5 dni (120 godzin) przed odlotem, użycia terminu DOF (date of flight), a także dodania do pozycji 18 nowych i zmiany zawartości wielu istniejących oznaczeń.

Układ powiązanych depesz (CHG, DEP, CNL, ARR, RQP) zmieni się uwzględniając EOBT (estimated off block time) i DOF, co zapewni korelację z nową wersją FPL.

Działania potrzebne do wdrożenia niezbędnych aktualizacji systemu są obowiązkiem organizacji, które utrzymują te systemy. Jednakże według ICAO istnieje potrzeba koordynacji działań w celu zapewnienia, że zmiany zostaną wdrożone tak płynnie, jak to możliwe z minimum negatywnego wpływu na bieżące operacje. Organizacja EUROCONTROL zaakceptowała wniosek ICAO o koordynację realizacji europejskiego części przedsięwzięcia i ustanowiła wewnętrzny zespół projektowy „Task Force 2012”, który podejmie niezbędne działania w ramach Agencji i we współdziałaniu z różnymi grupami zainteresowanych podmiotów, celem sprawnej realizacji programu do dnia 15 listopada 2012 roku.

Źródło: ICAO
comments powered by Disqus