Europejski problem szkolenia przez pilotów z licencją PPL

Instruktor

Austrocontrol (austriackie ANSP) sygnalizuje coraz bardziej dotkliwy problem braku odpowiedniej ilości instruktorów lotniczych do licencji PPL. Powodem niedoboru jest fakt, iż wielu z nich przechodzi na emeryturę, a liczna grupa młodych pilotów wybiera możliwą i szybką drogę do linii lotniczej zamiast, zdobywania nalotu w pracy instruktora. Z drugiej strony, istnieje efekt bycia instruktorem „na krótką” chwilę, aby zdobyć niezbędny nalot. Niestety ta „krótka chwila” następuje z reguły tuż po kursie CPL/ATPL przez co doświadczenie takiego instruktora jest znikome, a w opinii instruktorów z doświadczeniem, często niewystarczające.

Do podobnych wniosków dochodzi IAOPA Europe i wskazuje, że przepisy Part-FCL przewidują możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez instruktora z licencją PPL FI. Jest to działanie "komercyjne", ponieważ oznacza wykonywanie pracy za wynagrodzeniem. Z drugiej strony EASA nigdy nie planowała, aby wiedza na poziomie CPL była warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień instruktorskich do licencji PPL. Niestety EASA CRD (Comment Response Document) z 2008 r. zawierał konkretne (często oparte na podejściu biznesowym) argumenty, że w takim wypadku wiedza z zakresu CPL powinna być wymagana.

Jako, że Załącznik 1 ICAO wymaga od instruktorów lotniczych posiadania wiedzy teoretycznej w zakresie licencji pilota zawodowego "odpowiedniej do danej kategorii statków powietrznych", IAOPA argumentowała, iż powinien być również dopuszczalny ograniczony poziom wiedzy z tego zakresu, adekwatny do ograniczonych uprawnień "komercyjnych" PPL FI.

Brytyjskie stowarzyszenie AOPA dokonało już wstępnej oceny wiedzy z zakresu CPL, identyfikując te zagadnienia, które mogą być uznane za wystarczające i przykładowo wnioskuje o redukcję o około 55% tematów z prawa lotniczego. AOPA UK zamierza nadal prowadzić działania w tym zakresie. Podpozycje J & K rozporządzenia w sprawie załóg lotniczych, dotyczące instruktorów i egzaminatorów, miały zostać poddane przeglądowi RTM 0596, ale grupa ta została wchłonięta w RMT 01,94, co prawdopodobnie spowoduje, że wydanie właściwych decyzji nie nastąpi przed 2023 r. Jednak problem braku instruktorów powinien zostać rozwiązany znacznie wcześniej.

Przypis redakcji:
Aktualnie pilot z licencją PPL, po kursie instruktorskim może szkolić do licencji LAPL (wpis FI(A) LAPL). Absurd takiego rozwiązania polega na tym, że licencja LAPL, ma mniejszy wymóg godzin praktycznych, przez co jest mniej czasu na wyszkolenie pilota, a sam proces wyszkolenia staje się trudniejszym. Konsultując temat z instruktorami i w naszej opinii, w deficycie instruktorów, przepisy powinny iść w kierunku dopuszczenia do szkolenia do licencji turystycznej przez pilotów z PPL, po odpowiednim kursie i udokumentowanym określonym nalotem (np. > 500h).

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus