List otwarty do Podsekretarza Stanu odnośnie nadzoru nad Lotnictwem Ultralekkim

Lotnictwo ultralekkie

Niniejszym publikujemy List Otwarty Grzegorza Brychczyńskiego, Niezależnego Eksperta Lotniczego, adresowany do Jerzego Szmita, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Szanowny Panie Ministrze

To dobrze, że był Pan uprzejmy wypowiedzieć się na zadane 9 lutego przez Posłów pytania, a także odnieść do kwestii zapowiadanych od ubiegłego roku prac związanych z problemami dotyczącymi środowiska Lotnictwa Ultralekkiego.

Nie chcę przytaczać, lub być posądzonym o zniekształcenie wypowiedzi zarówno Pani Poseł Małgorzaty Golińskiej, jak i Pana Posła Wojciecha Buczaka i odpowiedzi na zadane pytania  Pana Ministra, więc pozwalam sobie środowisku lotniczemu załączyć link do odsłuchania wystąpień, które w podnoszonej sprawie miały miejsce na mównicy sejmowej (link). 


W swoim wystąpieniu powiedział Pan, że ‘’Robimy wszystko…". Pozwoli Pan, że podzielę się swoim ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu różnej wielkości zespołami  współpracowników, którzy deklarowali, że potrafią "zrobić wszystko". Tych zaangażowanych prosiłem aby natychmiast ze swoim wszytkoizmem poszli rozkładać konkurencję.

Myślę, że deklarowana w maju ubiegłego roku na Komisji Infrastruktury, data zmiany ustawy Prawo Lotnicze w elemencie dotyczącym wyłączenia UL spod nadzoru państwowego, była dobrą decyzją. Dalej, na konferencji w Poznaniu oraz na spotkaniu w Kętrzynie, to potwierdzono i to był dobry pomysł, ponieważ  tak ważna sprawa powinna być załatwiona na poziomie Ustawy o zmianie Ustawy, a nie na drodze Rozporządzenia. Polecam lekturę kilku rozporządzeń z minionych lat, które nie weszły w życie.

Pozwalam sobie zauważyć, że miniony czas  zdecydowanie stoi w opozycji  do powoływanych przez  Pana szerokich konsultacji, jako – cytat z Pana wypowiedzi ‘’ że materia jest złożona’’, nie sposób się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Mam tylko pytanie…

Ile z  25 podmiotów zaproszonych do konsultacji było merytorycznie zdolnych do wyrażenia swojej opinii o dokumencie o numerze UD 85?


Bardzo proszę o przedstawienie na portalu dlapilota.pl, w trybie Ustawy o dostępności do informacji publicznej, treści tych 25 opinii nadesłanych do Projektodawcy. 

Projekt UD85 (link)

Na zakończenie pozwolę sobie wyrazić nadzieję z powołania 9 lutego w łonie Komisji Infrastruktury Stałej Podkomisji, która ma stanowić prawo dotyczące zakresu szeroko rozumianego lotnictwa, a której prezydium stanowią PT Posłowie:

Przewodniczący Podkomisji  Grzegorz Woźniak PIS
V-Ce Przewodniczący Jerzy Paul PIS
V-ce Przewodniczący  Mirosław Suchoń  Nowoczesna

Nadzieję, że w sposób głęboko merytoryczny, w nawiązaniu do zasady odpowiedzianego stanowienia prawa, w tym oceny wpływu ustawowych aktów prawnych w procesie legislacyjnym i zmianie podejścia do sposobu tworzenia prawa, w którym kluczowy jego element - analiza przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych oraz prowadzenie polityki, będą tworzone w oparciu o dowody analityczne.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Brychczyński

 

Źródło: Grzegorz Brychczyński
comments powered by Disqus