Przejdź do treści
Źródło artykułu

Pół miliarda zł na rozbudowę Portu Lotniczego w Gdańsku

Budowę drugiego terminalu pasażerskiego oraz płyty postojowej dla samolotów przewiduje plan inwestycyjny Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie. Do 2015 roku na terenie lotniska mają być zrealizowane projekty o łącznej wartości ponad 500 mln zł.

Inwestycje w 30% mają być sfinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostała kwota ma pochodzić ze środków własnych portu oraz kredytów. W ubiegłym roku zysk finansowy spółki wyniósł 11,5 mln zł. Pierwsze półrocze 2008 roku przyniosło 8,5 mln zł zysku netto.

Dziś zarząd portu podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych preumowy na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji lotniska - powiedział Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu gdańskiego portu, Adam Skonieczny. Podkreślił, że zarząd zobowiązał się do realizacji - według ustalonego harmonogramu - wszystkich zadań koniecznych do otrzymania unijnego dofinansowania.

Najważniejszym projektem jest budowa nowego terminalu pasażerskiego i płyty postojowej dla samolotów. Szacowana wartość inwestycji to ponad 280 mln zł. Prace powinny się rozpocząć w maju 2009 r. a zakończyć w grudniu 2011 r.

Plany inwestycyjne gdańskiego Portu Lotniczego przewidują też budowę: drogi kołowania, stanowisk do odladzania samolotów oraz systemu odprowadzania wód opadowych z terenu całego lotniska. Realizacja tych planów ma kosztować ponad 150 mln zł. Dzięki realizacji inwestycji przepustowość gdańskiego portu lotniczego w 2012 r. wzrośnie do 7 mln pasażerów rocznie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony