III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii w Rzeszowie

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wraz z EUROAVIA Rzeszów zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii, która odbędzie się w dniach 23-24.04.2015 r. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego – Aula Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej ul. S. Pigonia 1.

III edycja Konferencji „Air law and technology” będzie kontynuacją rozmów na temat aktualnych problemów prawa lotniczego, a także zagadnień dotyczących technologii lotniczych w świetle zagadnień prawnych. Tegoroczny zakres tematyczny zostanie poszerzony o prawo kosmiczne.

Ponadto, po raz pierwszy zostanie zorganizowane Forum Technologii. Jego celem będzie przeprowadzenie przez specjalistów warsztatów technicznych i prawniczych, związanych z zaproponowanymi obszarami tematycznymi, a udział w nich wezmą studenci prawa oraz kierunków związanych z lotnictwem.

Na Konferencji zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:

1. Regulacje prawne dotyczące lotów w kosmos i lotów stratosferycznych. Technologia rakietowa i technologie kosmiczne.
2. Ochrona środowiska a transport lotniczy i działalność w przestrzeni kosmicznej. Napędy elektryczne w lotnictwie.
3. Prawo konkurencji w przemyśle lotniczym.
4. Prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego i unijnego.
5. Terroryzm lotniczy i jego skutki – odpowiedzialność odszkodowawcza. Bezpieczeństwo w lotnictwie.
6. Katastrofy lotnicze – procedury postępowania związane z wypadkami lotniczymi. Systemy antykolizyjne i nawigacyjne.

Udział w Konferencji potwierdzili m.in.: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dynia – Uniwersytet Rzeszowski, prof. nadzw. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner – Politechnika Śląska, dr hab. Małgorzata Polkowska – członek ICAO, prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Leonard Łukaszuk – Uniwersytet Warszawski, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki.

Partnerem strategicznym Konferencji jest WSK „PZL – Rzeszów” S.A.

Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Starosta Rzeszowski, Prezydent Miasta Rzeszowa, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: www.konferencja-lotnicza.pl

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów
comments powered by Disqus