Warsztaty wdrożeniowe na temat globalnego formatu raportowania stanu nawierzchni drogi startowej

Samolot pasażerski - lądowanie (fot. easa.europa.eu)

Nowa metodologia ICAO do oceny i raportowania stanu nawierzchni drogi startowej, powszechnie znana jako Global Reporting Format (GRF), umożliwia zharmonizowaną ocenę i raportowanie stanu nawierzchni drogi startowej oraz odpowiednio ulepszoną ocenę załogi lotniczej w zakresie startów i lądowań.

GRF opisano w poprawce 13-B do załącznika 14 – Lotniska, tom I – Projektowanie i eksploatacja lotnisk; Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej; Załącznik 6 – Eksploatacja statków powietrznych, Część I – Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy – Samoloty i Część II – Międzynarodowe lotnictwo ogólne – Samoloty; Załącznik 8 – Zdatność statku powietrznego do lotu; Załącznik 15 – Służby i procedury informacji lotniczej dla służb żeglugi powietrznej (PANS) – Lotniska (PANS-Aerodromes, Doc 9981), Zarządzanie informacjami lotniczymi (PANS-AIM, Doc 10066) i Zarządzanie ruchem lotniczym (PANS-ATM, Doc 4444).

UE przyjęła już rozporządzenia (UE) 2019/1387, (UE) 2020/469 i (UE) 2020/2148, które określają wymagania dotyczące wdrażania GRF w UE.

Wymagania związane z GRF będą obowiązywać w UE od 12 sierpnia 2021 r.

Celem warsztatów jest podniesienie świadomości i wsparcie wdrażania GRF w UE oraz zapoznanie krajowych władz lotniczych i przemysłu (operatorów lotnisk, przewoźników lotniczych, producentów samolotów, dostawców usług ruchu lotniczego, dostawców usług informacji lotniczej i lotnictwa ogólnego) wymogi regulacyjne UE.

EASA zorganizuje w dniu 10 marca 2021 r. warsztaty poświęcone branży, a drugie w dniu 17 marca 2021 r. poświęcone krajowym władzom lotniczym.

Więcej informacji na stronie www.easa.europa.eu

Źródło: EASA
comments powered by Disqus