EASA publikuje decyzję o poprawie bezpieczeństwa wiropłatów

EASA

EASA opublikowała decyzję ED 2021/010/R, jako kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa wiropłatów poprzez zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego na etapie projektowania oraz w celu lepszego wsparcia badania wypadków i incydentów w tym segmencie lotnictwa.

Wprowadzenie nowych regulacji ma zmniejszyć ryzyko błędów projektowych przypisywanych czynnikom ludzkim, które mogą prowadzić do wypadku lub incydentu lub przyczynić się do jego powstania.

W odniesieniu do badania wypadków i incydentów wiropłatów utworzono lub zmieniono specyfikacje certyfikacyjne i akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) w celu:

  • wsparcia przestrzegania zasad eksploatacji wymagających rejestrowania komunikacji łączami danych,
  • poprawienia sprawności rejestratorów lotu i jakości dźwięku nagrań rejestratorów rozmów w kabinie (CVR), zapewniając lepszą analizę danych związanych z wypadkami lub incydentami.

Działania te są częścią mapy drogowej EASA dot. bezpieczeństwa wiropłatów oraz działań systemowych podejmowanych w celu poprawy monitorowania statków powietrznych, operacji ratowniczych i badania wypadków, co określono w europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego (EPAS 2021-2025).

Do pobrania:
Decyzja ED 2021/010/R

Źródło: EASA
comments powered by Disqus