Zmiany w składaniu planu lotu z powietrza AFIL

AFIL

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowego rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w ramach poprawek do AIP 230 (weszły w życie 13 sierpnia 2020 r.) wprowadziła zmiany w składaniu planu lotu z powietrza AFIL.

W zakładce ENR 1.10 4.4 „Plan lotu zgłoszony z powietrza (AFIL)” możemy przeczytać:

Jeżeli plan lotu został przedstawiony tylko dla pewnej części lotu, innej niż pozostała część lotu do miejsca docelowego, w miarę potrzeby podaje się stosowny meldunek o zakończeniu tej części lotu odpowiedniemu organowi służb ruchu lotniczego.

Aktualne zasady odnośnie planu lotu zgłaszanego z powietrza (AFIL):

Plan złożony z powietrza powinien zawierać niezbędne informacje konieczne do wypełnienia wszystkich pól formularza planu lotu ICAO.

Służby ruchu lotniczego mogą przyjąć plan lotu z powietrza (AFIL) w następujących okolicznościach:

  • a) zmiany trasy lotu lub lotniska docelowego w złożonym wcześniej planie lotu,
  • b) zmiany przepisów wykonywania lotu z VFR na IFR z uwagi na pogorszenie warunków meteorologicznych,
  • c) w przypadku pogorszenia warunków meteorologicznych na lotnisku zamierzonego lądowania i potrzeby lotu na lotnisko kontrolowane,
  • d) wyjątkowo w innych, uzasadnionych okolicznościach.

Należy się spodziewać, że w kolejnych cyklach AIRAC, pojawią się dodatkowe infromacje dotyczące składania planu lotów z powietrza.

Plik do pobrania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego.

UWAGA 1:
Plan lotu złożony z powietrza może dotyczyć lotu na lotnisko pierwszego zamierzonego lądowania.

UWAGA!
Przed 13 sierpnia 2020, w AIP obowiązywał między innymi wpis: 

4. PLAN LOTU Z POWIETRZA (AFIL) NA LOT W PRZESTRZENI KONTROLOWANEJ
4.1 Złożenie AFIL jest dozwolone tylko w przypadku braku możliwości złożenia FPL lub jeżeli tego wymagają założenia misji.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus