XV Forum Bezpiecznego Latania: kolejny gość potwierdził prezentację. Oj będzie się działo.

XV FBL okazją do spotkania ze stroną wojskową

Nie oszukujmy się. Na naszym polskim niebie jest coraz ciaśniej. Dominujące wojskowe przestrzenie powietrzne, choć dynamicznie aktywowane przez FUA, ograniczają możliwość latania. Wciśnięte w kąt lotnictwo ogólne, będące głównym źródłem kadr dla lotnictwa komercyjnego wraz z rosnącym rynkiem usług lotniczych, ma coraz mniej miejsca. Aspekt przygotowania do lotu w pajęczynie nowopowstających struktur powietrznych staje się rzeczywistym problemem mającym wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przestrzeni. Często słyszymy, jak strona wojskowa tłumaczy się, że ilość i wolumen ich przestrzeni wynika z obronności kraju, i „wyższych” potrzeb. Zgoda, ale musimy żyć i rozwijać się w symbiozie. W poszukiwaniu zrozumienia, rzetelnych i salomonowych rozwiązań, zaprosiliśmy na Forum stronę wojskową.

Z radością przekazujemy informację, że zaproszenie do wystąpienia na Forum przyjął odważnie płk. Bartosz Orłowski, pilot, cywilny i wojskowy kontroler ruchu lotniczego.

Bartosz Orłowski, opowie o reorganizacji wojskowej przestrzeni powietrznej i planowanych zmianach. Opowie o możliwościach negocjacji i przelatywaniu przez aktywne wojskowe struktury powietrzne. Przedstawi możliwości składania z powietrza skróconych planów lotu na potrzeby przelotów przez wojskowe przestrzenie powietrzne.

Na koniec wszyscy będziemy mieli możliwość zadania pytań. Tak jak na Forum.

Link rejestracyjny do Forum i informacje administracyjne w linku: https://dlapilota.pl/formularze/xv-fbl-pre-flight-preparation-przygotowanie-do-lotu-i-sezonu-kazdego-4-kwietnia-godzina-1  

Nie zwlekaj. Zapisz się jeszcze dzisiaj. Są jeszcze miejsca.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus