Wytyczne Przesa ULC w sprawie raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców, motoszybowców i balonów

Dziennik Urzędowy ULC

W Dzienniku Urzędowym 2019.14 pod pozycją 14 zostały opublikowane wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235) ogłasza się, co następuje:§ 1. Zaleca się stosowanie, sporządzonego na podstawie pkt 66.B.300 lit. c oraz pkt 66.B.305 załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.) „Raportu Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R – wydanie I”, stanowiącego załącznik do wytycznych.§ 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst wytycznych nr 2 Prezesa ULC dostępny jest tutaj (LINK)
 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus