Weź udział w konkursie dla fanów wirtualnego lotnictwa

Konkurs dla fanów wirtualnego lotnictwa

Portal dlapilota.pl wraz z firmą Drzewiecki Design pragnie zaprosić do udziału w konkursie fanów wirtualnego lotnictwa, tj. osób korzystających z programów takich jak Microsoft Flight Simulator czy X-Plane.

Konkurs polega na wykonaniu możliwie najbardziej realistycznie wyglądającego zdjęcia podczas wirtualnego lotu. Po zebraniu prac na czterech największych forach internetowych poświęconych wirtualnemu lotnictwu:

www.drzewiecki-design.net
www.aztec.pl
www.forum.pl-vacc.org
www.lotnictwo.net.pl

poprzez ankiety do głosowania, zostaną wyłonione zdjęcia, które najbardziej przypadły do gustu internautom. Konkurs rozpoczyna się 1, a zakończy 30 września.

Zwycięzcy mogą liczyć na liczne nagrody. Celem konkursu jest zachęcenie wirtualnych pilotów do kreatywno-artystycznej aktywności w postaci stworzenia prac graficznych, a także umożliwienie kontaktu z prawdziwym lotnictwem i "pełnowymiarowymi" symulatorami osobom, które nie posiadają do niego dostępu na co dzień.


1. Tematyka konkursu

Ogólnie rozumiana pasja latania - polskie lotnictwo komercyjne, biznesowe i general aviation na polskich lotniskach oraz nad polskimi miastami z wykorzystaniem produktów Drzewiecki Design.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w atrakcyjnej formie polskiego wirtualnego lotnictwa. Ponieważ temat jest dość obszerny, nie jest limitowany wybór maszyny, ani formy prezentacji. Jedynym kryterium jest wykorzystanie w swojej pracy dowolnego produktu wydanego przez Drzewiecki Design. Liczymy na Waszą wyobraźnię!

2. Wymagania techniczne:

 • Wymagana szerokość obrazka: od 1000 do 1200 pikseli. Akceptowane są proporcje obrazka 4:3, 16:9 i 21:9, jednak szerokość obrazka nie może przekroczyć 1200 px.
 • Format zapisu obrazka: .png lub .jpg. Prosimy o stosowanie delikatnej kompresji, aby zdjęcia ładowały się szybciej.
 • Edycja obrazka: zabrania się wklejania do zrzutu z symulatora elementów pochodzących z innych obrazów lub ze zdjęć. Oprócz powyższego dozwolona jest dowolna obróbka graficzna.
 • Wymagane jest również posiadanie dowolnego produktu Drzewiecki Design.

3. Zgłaszanie pracy do konkursu

 • Pracę będzie można zgłosić w specjalnie utworzonym wątku na forum (jako kolejny post). Wątek taki zostanie utworzony 1-go września. Wiadomość ze zgłoszeniem powinna zawierać:
 • a.Code:   
 • b.[img]Bezpośredni adres URL do obrazka[/img]
 • c. Symulator:
 • d. Wykorzystane produkty:
 • >Krótki opis tego, co się chce swoim obrazkiem przekazać i dlaczego właśnie to miejsce, ten samolot.<   
 • Pracę należy umieścić na zewnętrznym serwisie, jak na przykład: Imageshack, Imgur czy Photobucket, a w wiadomości należy podać bezpośredni odnośnik do tego zdjęcia (bez linku do serwisu).
 • Ponadto należy wysłać potwierdzenie zgłoszenia (umieszczenia obrazka w wątku) na adres konkurs@drzewiecki-design.net. Potwierdzenie to musi zawierać prawdziwe imię i nazwisko, oryginalny zrzut ekranu oraz odnośnik do postu na forum. Jest to niezbędne do weryfikacji ilości opublikowanych prac konkursowych oraz danych zwycięzcy.
 • ! Obrazek zgłoszony bez mailowego potwierdzenia zostanie usunięty z listy zgłoszonych prac!
 • ! Na każdym z forów, na którym prowadzony jest konkurs, można zgłosić tylko jedną pracę.
 • ! Nie można zgłosić tej samej pracy na różnych forach.

4. Przykład prawidłowego zgłoszenia

 • Code:   
 • Cześć. Publikuję swoją pracę na konkurs. Potwierdzenie wysłałem na maila.
 • [IMG]http://www.przyklad.com/PrzykladowyObrazek.jpg[/IMG]
 • Symulator: X-Plane 10
 • Wykorzystane produkty: Warsaw City XP, Alabeo C177, Real Terra Haze, SkyMaxx Pro
 • Moja praca przedstawia standardowy odlot z Babic, punkt VFR Zulu. Często latam w XP z EPBC, stąd pomysł na wykonanie zdjęcia właśnie w tym miejscu. Poranna mgiełka oraz chłodny front nasuwający się z zachodu wygenerowały niezwykłe oświetlenie, które postanowiłem uwiecznić i po delikatnej obróbce (kontrast i ocieplenie barw) zgłosić na konkurs.   

5. Lista zgłoszonych prac

 • Ostateczny termin zgłaszania prac mija 14-tego września o godzinie 20:00Z (22:00 czasu polskiego).
 • Dnia 15-tego września, na każdym z czterech for, zostanie opublikowana lista wszystkich zgłoszonych i zaakceptowanych prac.

6. Głosowanie

 • Na każdym z forów objętych konkursem zostanie utworzony nowy wątek wraz z ankietą, gdzie każdy będzie mógł oddać głos na dowolnie wybraną pracę.
 • Do głosowania będzie mógł przystąpić każdy posiadacz konta na forum.
 • Użytkownik forum będzie mógł oddać 1 lub większą ilość głosów (w zależności od możliwości technicznych danego forum).
 • Użytkownik forum może oddać swój głos na każdym z forów, na którym została umieszczona ankieta.
 • Przewidujemy 14-to dniowy czas na oddanie głosu a konkurs zakończyć 30-tego września.

Po zakończeniu głosowania (30-tego września), zostaną zsumowane i podliczone głosy ze wszystkich forów. Wyniki zostaną umieszczone na każdym z czterech forów.

! Nagrody nie są przyporządkowane do danego miejsca - można je wybrać z całej puli. Priorytet w wyborze będą miały osoby, które zdobędą większą ilość głosów. Z tego względu po zakończeniu konkursu prosimy o szybki kontakt z organizatorem.

! Jeżeli w przeciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, dany zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem celem odbioru nagrody, ta przechodzi na kolejną osobę z ankiety.

7. Nagrody


                          1h lotu na certyfikowanym symulatorze RedBird FMX w Łodzi (x2)


               1h lotu na profesjonalnym symulatorze Boeinga 737-800 w Poznaniu - GearUP! (x2)


                           1h lotu samolotem ultralekkim Skyranger w okolicach Warszawy


               
Lot Zapoznawczy (30 min) samolotem Tecnam 2002JF w okolicach Warszawy


Zestaw gadżetów lotniczych (firmowe zawieszki i czapka Bose) - DlaPilota.pl (x3)


Jeden dowolnie wybrany produkt z oferty Drzewiecki Design - Drzewiecki Design (x2)

8. Komisja Konkursowa

 1. Stanisław Drzewiecki
 2. Krzysztof Rzemiński
 3. Mariusz Napora

9. Pozostałe zapisy regulaminu - PROSZĘ PRZECZYTAĆ!

9.1. Organizatorem konkursu jest firma Drzewiecki Design - zwana dalej Organizatorem.
9.2. Partnerzy i Sponsorzy konkursu zostali wyszczególnieni w p. 7; zwani dalej Partnerem.
9.3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani użytkownicy forum.
9.4. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
9.5. Zgłoszenie do konkursu nie poparte potwierdzeniem e-mailowym zostanie skasowane.
9.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
9.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
9.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
9.9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub adresu poczty elektronicznej) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
9.10. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
9.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
9.12. Jeśli osoba, która otrzymała nagrodę, nie zgłosi się po nią w przeciągu trzech dni od ukończenia konkursu, nagroda zostanie przekazana do kolejnej osoby z ankiety, która otrzymała mniejszą ilość głosów.
9.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynności Partnera (bądź ich brak) związane z wydaniem i przekazaniem nagrody.
9.14. Za gwarancję nagród odpowiadają Partnerzy akcji.
9.15. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
9.16. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest firma Drzewiecki Design.
9.17. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Partnerowi oraz firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
9.18. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
9.19. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
9.20. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
9.21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus