W Stargardzie Gdańskim powstanie całodobowe lądowisko przy szpitalu

EC135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (fot. LPR)

11 kwietnia, została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą Qumak S.A. z Warszawy na budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. We wrześniu lądowisko będzie już dostępne całodobowo dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na uwagę zasługuje fakt, że część zadania pozostanie w zakresie konsorcjanta ze Starogardu Gdańskiego.

Lądowisko zostanie rozbudowane oraz wyposażone w niezbędną infrastrukturę zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i lotniczym oraz obowiązującymi normami. Przeznaczone będzie do lądowań i startów śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zarówno w dzień jak i w nocy.

Projekt został skonsultowany i uzyskał akceptację głównego użytkownika lądowiska jakim jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Budowa całodobowego lądowiska będzie ostatnim etapem dostosowywania SOR do wymagań Ministerstwa Zdrowia - informuje prezes zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia Adam Magiełka.

Projekt zostanie zrealizowany przez Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. dzięki udzielonemu dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wyniesie: 1 185 470,62 zł, dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie: 813 043,35 zł. stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.: 372 427, 27 zł. Lądowisko będzie czynne w ciągu dnia i w nocy.

Czytaj całość artykułu na stronie www.portalpomorza.pl

Źródło: portalpomorza.pl
comments powered by Disqus