ULC o europejskich przepisach dotyczących dronów – Kategoria otwarta

Dron (fot. Paweł Korzec)

31 grudnia mają wejść w życie unijne przepisy i procedury dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy i procedury dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wypracowano rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i otwarcie granic dla branży bezzałogowej w UE.

Pojawi się klasyfikacja wykonywanych lotów, podzielona na kategorie: otwartą, szczególną oraz certyfikowaną. W kategorii otwartej drony o masie poniżej 25 kg będą mogły latać jedynie w zasięgu wzroku i do wysokości 120 m. W tej kategorii również każda osoba chcąca latać dronem o masie powyżej 250 g będzie musiała przejść proste szkolenie on-line oraz zaliczyć test on-line potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował prezentację, z której można dowiedzieć się więcej o europejskich przepisach dotyczących dronów – Kategoria otwarta, którą zamieszczamy poniżej.

 
Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus