Przejdź do treści
Źródło artykułu

Trudno mówić o najlepszej metodzie zdawania…

O tym jaka metoda zdawania egzaminów jest najskuteczniejsza, co grozi kandydatowi za ściąganie podczas egzaminu oraz który serwis internetowy cechuje najwyższa zgodność z pytaniami z banków CBQ (Central Question Bank) oraz kilku innych ważnych kwestiach - w drugiej części wywiadu ze Sławomirem Ilarskim - rozmawia Marcin Ziółek.

Część pierwsza

MZ: Statystycznie, która metoda zdawania egzaminów jest najskuteczniejsza? Jeden egzamin dziennie, czy może co dwa dni?

SI:
Trudno mówić o najlepszej metodzie zdawania, bo to zależy od preferencji i predyspozycji kandydata, a z doświadczenia można dodać, że zależy to od wieku kandydata. Jedni przychodzą i zdają po jednym egzaminie dziennie, a inni zdają komplet egzaminów w ciągu jednego dnia (na PL(G) lub PPL).

MZ: Od momentu zapisania sie na egzamin określony jest limit liczby sesji i maksymalna liczba podejść do każdego egzaminu (np. do każdego egzaminu PPL(A) można podchodzić maksymalnie 3 razy, a do ATPL(A) 4 razy). Kiedy zaczyna sie sesja, czy są to kolejne, czy też każda rozpoczęta choć jednym egzaminem?

SI:
Kandydat oprócz informacji nt. liczby podejść i sesji ma też informację nt. tego w jakim czasie od rozpoczęcia egzaminów musi zakończyć zdawanie. W przypadku, PL(G) i (FB) jest to 12 miesięcy, a dla PPL, ATPL, CPL i IR jest to 18 miesięcy. W trakcie tego czasu nie musi oczywiście podchodzić do sesji następujących po sobie. Nie może tylko przekroczyć liczby sesji przypisanych do danej licencji. Sesję uważa się za rozpoczętą, kiedy kandydat otwiera co najmniej jeden egzamin.

MZ: Co grozi kandydatowi za ściąganie podczas egzaminu?

SI: "Złapanie" kandydata na ściąganiu (a w zasadzie naruszenie zasad egzaminu państwowego) oznacza konieczność zakończenia egzaminu. Kandydat ma obowiązek zamknąć dany przedmiot i opuścić salę egzaminacyjną. Otrzymuje decyzję o niezaliczeniu egzaminu i niewydaniu licencji lub uprawnienia lotniczego. W takiej sytuacji musi, jeśli nadal chce uzyskać licencję, złożyć kolejny wniosek oraz wnieść ponowną opłatę za egzamin. Dodatkowo w przypadku egzaminu na CPL lub ATPL lub IR "karą" za ściąganie jest brak możliwości podejścia po raz kolejny do egzaminu przez okres 12 miesięcy. Oczywiście przy ponownym podejściu do egzaminów teoretycznych powinien dostarczyć zaświadczenie o uzupełnieniu wiedzy z przedmiotów, których nie zdał.

MZ: Kiedy włącza sie kamera? W momencie uruchomienia testu? Dobrze widać? :-)?

SI: Kamery są włączone przez cały czas trwania sesji tj. przed godz. 9 do 15, a w zasadzie do ostatniego kandydata każdego dnia sesji. Brak jest martwych pól, a widać dobrze, czasem aż za dobrze:). Nagranie z kamery jest przechowywane na zasadach ogólnych dla dokumentów nie archiwalnych, czyli 2 lata.

MZ: Co by Pan radził wszystkim podchodzącym do egzaminów LKE? Oczywiście poza nauką i dobrym przygotowaniem?

SI: Aby się tak nie denerwowali, dotyczy to zwłaszcza kandydatów w dojrzałym wieku. Niejednokrotnie żartuję, że nie wpuszczę tak zdenerwowanego kandydata i czasami prosta, krótka rozmowa wystarcza. Radzę też kontaktować się z nami i szukać rozwiązań i odpowiedzi u źródła, nie polegać na opiniach, kandydatów, którzy nie zdali i niejednokrotnie są sfrustrowani. Tacy kandydaci opowiadają niestworzone rzeczy o LKE, niekiedy potrafią też innym źle doradzić.

MZ: Który egzamin jest statystycznie najtrudniejszy w podziale na PPL i ATPL?

SI: Kandydatom na PPL najwięcej trudności sprawia egzamin z zasad lotu. W przypadku ATPL ciężej o taką ocenę, gdyż trudności spowodowane są różnymi czynnikami. Najcięższe wydają się egzaminy z nawigacji ogólnej.

MZ: Skąd się biorą pytania w bazie LKE?

SI: Do CQB-15 pytania nadzorują i tworzą zespoły powoływane przez EASA. Do KBP pytania tworzą i nadzorują polscy egzaminatorzy. Jesteśmy też otwarci na propozycje pytań środowiska lotniczego, można przysłać nawet jedno pytanie i jeżeli egzaminatorzy je zakwalifikują zostanie umieszczone w KBP.

MZ: Czy Urząd płaci za te pytania?

SI: Jak był tworzony KBP płacono (przeszło 2 lata temu), teraz nie.

MZ: Ile pytań liczy KBP (Krajowy Bank Pytań)?

SI: Ok. 2000 - średnio na PPL, PL(G), PL(FB)

MZ: Dlaczego nad pytaniami do licencji PL(FB), PL(G), PPL(A,H), nadzór sprawuje LKE, a nie jak w przypadku pytań do licencji zawodowych, gdzie pytania są brane z centralnego banku pytań?

SI: Z powodu innego zakresu wiedzy wymaganego na "wyższe licencje" CPL, ATPL czy uprawnienie IR. Tylko te zostały unormowane wcześniej przez JAA, obecnie nadzorowane przez EASA. Ponadto, zobowiązują nas do tego obecnie obowiązujące przepisy JAR i dalej PART. Docelowo CQB ma się przekształcić w European Central Question Bank (ECQB), objąć licencje mechaników i prawdopodobnie też i inne inne licencje.

MZ: Czy Krajowy Bank Pytań został już upubliczniony w całości? Jeśli tak to na jakich zasadach można je obejrzeć?

SI: Prawie w całości. W związku z faktem, że jestem zobowiązany do nadzoru nad KBP mam prawo do zmiany pytań i odpowiedzi np. na skutek zmieniających się przepisów (lub analizy odwołań kandydatów) pomiędzy sesjami. Może zdarzyć się sytuacja, że kandydat trafi na pytanie, którego nie widział w "przykładowych" pytaniach na stronie ULC. Niemniej na zaliczenie wymagane jest tylko 75% poprawnych odpowiedzi, więc nie wpływa to znacząco na poziom zdawalności.

MZ: W 2010 roku wystąpił Pan z apelem do środowiska lotniczego z prośbą o pomoc w utworzeniu bazy pytań do licencji turystycznych. Środowisko pomogło?

SI: Największy odzew był od biznesu, który chciał nam sprzedać programy do testowania kandydatów (bez pytań). A środowisko, jak to środowisko, część szukała zarobku, część chciała pozyskać pytania - jednym słowem typowo. Weryfikacji KBP pomogli nam dokonać członkowie Komisji Szybowcowej AP z p. Tomaszem Rubajemem na czele.

MZ: W Internecie jest wiele dostępnych portali z pytaniami z banków CBQ (aviationexams, Bristol, Atplonline). Który z nich jest najlepszy w sensie zgodności z LKE? W jaki sposób odbywa sie wymiana/aktualizacja pytań w LKE?

SI: Wymienione powyżej banki są mniej lub dokładniej uzupełnianymi wersjami poprzednich CQB np. wersji 14. W związku z faktem, że nie wolno publikować bazy (należy zachować w poufności) w kraju dostęp do CQB-15 mam tylko ja (i oczywiście informatyk, któremu przekazałem to protokolarnie). Żadna z wyżej wymienionych baz nie jest oryginalna, widać to po braku aktualizacji, które ja wprowadzam online, w oparciu o zasób źródłowy. Ponieważ dostęp do ww. banków jest płatny, nie będę tu autorytetem. Na licznych forach internetowych są zestawienia nt. pokrycia, zgodności poszczególnych baz z CQB-15.

MZ: I na koniec nasze firmowe pytanie - jakiego rodzaju muzyki Pan słucha?

SI: Ujmijmy to tak. Muzyka mi nie przeszkadza.

MZ: Dziękuję za rozmowę.

SI: Dziękuję

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony