Sąd Najwyższy w Zurychu uniewinnia kontrolera ruchu lotniczego

Terminal lotniska w Zurichu, fot. Tripsavvy

Sąd Najwyższy kantonu Zurych uniewinnił kontrolera ruchu lotniczego odpowiedzialnego za incydent, który miał miejsce w dniu 22 sierpnia 2012 r. na lotnisku w Zurychu. Kontroler odpowiadał na zakłócenia ruchu publicznego, a obecne uniewinnienie uchyla orzeczenie Sądu Rejonowego w Bülach wydane w pierwszej instancji. Zgodnie z orzeczeniem, kontroler ruchu lotniczego nie działał w wyniku zaniedbania ani umyślności.

22 sierpnia 2012 r. o godz. 16:15 na lotnisku w Zurychu omal nie doszło do kolizji w powietrzu startującego samolotu Darwin Airline z prywatną konstrukcją sportową wykonującą lot szkoleniowy. Szczęśliwie, w tym incydencie nikt nie został poszkodowany.

W Szwajcarii występuje sprzeczność między przepisami międzynarodowymi, a szwajcarską sytuacją prawną i jurysdykcją. Problem powinien zostać rozwiązany poprzez zmianę prawa. W kontekście międzynarodowych przepisów, kultura bezpieczeństwa (Just Culture), jak wiadomo ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonalnego systemu raportowania i dla ciągłej poprawy bezpieczeństwa lotniczego. Jest również niezbędna do ciągłego doskonalenia procesów, technologii i kompetencji w innych obszarach, w których bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę.

Wyrok nie przyczyni się do jednak poprawy bezpieczeństwa lotów. Na lotnisku w Zurychu nie można już wykonywać lotów szkoleniowych, takich jak te z przeszłości. Oddzielenie ruchu lotów wykonywanych według wskazań przyrządów / lotów z widocznością - IFR / VFR na tym lotnisku jest postrzegane jako jeden ze środków mających na celu dalsze zmniejszenie złożoności i zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego.

Źródło: foxatm.com
comments powered by Disqus