Ogłoszenie Prezesa ULC w sprawie Dyrektywy Zdatności dotyczącej śmigłowców PZL W-3

Załącznik nr 4, 11 FEB 2020

W dniu 11 lutego, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes ULC pod poz. 8 opublikował ogłoszenie nr 4 w sprawie Dyrektywy Zdatności Nr SP-0001-2020-A dotyczącej śmigłowców PZL W-3.

Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, decyzję administracyjną Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 stycznia 2020 r. znak: LTT-3.5342.1.2020.ULC.1 w sprawie wydania Dyrektywy Zdatności Nr SP-0001-2020-A dotyczącej śmigłowców PZL W-3, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Pełny tekst załącznika nr 4 dostępny jest tutaj (LINK)
 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus