Natalia Kowalska: Kolejny festyn w Czarżu 31 lipca

Natalia Kowalska

Z Natalią Kowalską, organizatorką pikniku lotniczego w Czarżu rozmawia Marcin Ziółek.

Marcin Ziółek: Z czego wynikała bierność policji w momencie zaistnienia zdarzeń zakłócających porządek na pikniku lotniczym w Czarży?
Natalia Kowalska:
Szczerze powiem, że nie mam bladego pojęcia. Naprawdę byłam tak samo zaskoczona brakiem interwencji jak i wszystkie inne osoby uczestniczące w imprezie. Nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji.

MZ: Czy lekceważące podejście policji mogło wynikać z Pani młodego wieku? (pytanie nawiązujące do stwierdzenia organizatorki, że w momencie zgłaszania imprezy w komisariacie została niepoważnie potraktowana właśnie ze względu na wiek)
NK:
Tego również nie wiem, natomiast sądzę, że są to obowiązki policji i wiek osoby proszącej o interwencję nie ma tutaj znaczenia. Komenda wojewódzka twierdzi, że działania były podjęte i funkcjonariusze wręcz idealnie wywiązali się ze wszystkich swoich obowiązków, co jest totalną bzdurą. Mam wielu świadków, którzy widzieli, że policja w momentach kiedy była potrzebna nie zrobiła nic.

MZ: Czy planuje Pani złożyć skargę na działania policji?
NK
: Skarga już została złożona do komendy głównej policji w Warszawie. Z tego co wiem zostały podjęte stosowne działania, prowadzone przez biuro kontroli wewnętrznej.

MZ: W momencie gdy temat został nagłośniony przez media o zasięgu ogólnopolskim, otrzymuje
Pani zapewne wiele sygnałów o poparciu. Czy zdarzają się także sugerujące wyciszenie sprawy?
NK:
Nie miałam takich sygnałów. Jest natomiast bardzo szerokie poparcie szczególnie ze środowiska lotniczego, które okazuje niezwykłą solidarność. Jest to bardzo motywując do dalszego działania. Kontaktuje się za mną również mnóstwo organizacji i to też jest fenomenalne.

MZ: Deklarowała Pani, że w przyszłości nie podejmie się już organizacji tego typu imprezy. Czy z perspektywy czasu żałuje Pani, że podjęła się tego wyzwania?
NK:
Kolejny festyn odbędzie się 31 lipca w Czarżu. Decyzję zmieniłam, ponieważ z tak silnym poparciem społeczeństwa lokalnego, osób z całego kraju, a także wszelkich organizacji lotniczych nie mam czego się bać. W chwili obecnej mam już pierwsze zgłoszenia od sponsorów, którzy deklarują pokrycie wszelkich kosztów pikniku. Skontaktowała się ze mną osoba, która zaproponowała pomoc w zarejestrowaniu tego terenu jako innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań, a także pomoc w uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów.

MZ: Dziękuję z rozmowę
NK:
Dziękuję!

Czytaj również: Festyn lotniczy w Czarżu: Organizatorka Natalia Kowalska przed sądem

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

dobrze ale gdzie mozna znalesc jakis kontakt do organizatora

Przecież tam żadnych POKAZÓW nie było...
zwykłe czynnosci lotnicze, start-lądowanie

Wszedłem na link fundacji, która zadeklarowała ,,wszechstronną pomoc'' Natalce. Panie Krupa, hm .... może raczej trochę opamiętania ......

a gdzie ten link fundacji?

Kobito nieszczęsna!!!. Jeżeli w przyszłości chcesz uniknąć kłopotów, zapoznaj się z treścią niniejszego załącznika. Pamiętaj, że porządnie wypełniony Załącznik najpierw należy wszechstronnie uzgodnić, a następnie zatwierdzić w ULC na 30 dni przed imprezą. Mam poważne obawy, aby te ,,pikniki lotnicze'' organizowane przez osoby bez odpowiedniego przygotowania nie skutkowały Smoleńskiem - BIS.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE POKAZU LOTNICZEGO
Uwaga: Wniosek musi być dostarczony Prezesowi ULC co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy

Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zamierzonej działalności.

1 DANE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa i rodzaj imprezy.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Nazwa miejsca pokazu.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Data(y) obejmujące dni treningu, prasowe lub termin zapasowy......................................................................................

Czas(y) działań lotniczych (lokalny).................................................................................................................................

Nazwa organizatora:...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Adres:.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Telefon/fax: Biuro..................................................... Dom.......................................................................

Nazwisko kierownika pokazu:...........................................................................................................................................
(osoba odpowiedzialna za nadzór nad wykonywaniem lotów) (Załączyć doświadczenie w lotnictwie)

Adres:.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Telefon/fax: Biuro....................................................... Dom.......................................................................

2 POŁOŻENIE MIEJSCA POKAZU

Numer arkusza mapy.......................... Odniesienie (lub współrzędne).........................................................................

Należy załączyć aktualne mapy o dużej skali z naniesionym odpowiednio zobrazowanym miejscem pokazu wraz z:

- Osią(osiami) pokazu;
- Granicami obszaru pokazu;
- Terenami dla widzów i parkingami.

3 WSPÓŁPRACA Z ATC

W przypadku koniecznej akcji koordynacyjnej z ATC proszę podać rozmiary działalności lotniczej:

Nazwa i klasa przestrzeni (A-G) .......................................................................................................................................

Maksymalna żądana wysokość................ft AMSL

Maksymalny promień od centrum pokazu.........................km.

Loty lokalne statków o stałopłatów i wiropłatów: ............................................................................................................

Pełna nazwa organu ATC, z którym przeprowadzono uzgodnienia: ................................................................................

Szczegóły osiągniętego porozumienia:..............................................................................................................................

4 UBEZPIECZENIE

Dane polisy ubezpieczeniowej ..........................................................................................................................................

Nazwa ubezpieczyciela .....................................................................................................................................................

Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej .......................................................................................................

Inne informacje:......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
(Prezes będzie wymagał okazania kopii polisy przed wydaniem zezwolenia)

5 UZGODNIENIA ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI
(Należy załączyć kopie stosownych dokumentów)

- Policja
- Straż pożarna
- Służby medyczne

6 OPŁATY (Jeśli mają zastosowanie)

Czek lub przelew Nr...............................................................................na opłatę za wydanie zezwolenia w załączeniu.
(Musi być dostarczone przed wydaniem pozwolenia)

7 PROGRAM PUBLICZNYCH POKAZÓW LOTNICZYCH (Może ulec zmianie)

Wszystkie statki powietrzne cywilne i wojskowe, zespoły skoczków spadochronowych i modele latające muszą być wyszczególnione:

Jakkolwiek w chwili aplikacji nie wszystkie informacje mogą być dostępne, to należy ich przedstawić jak najwięcej.

Kopie powinny zostać dostarczone Prezesowi zgodnie z ust. 3 i 5.

Zadanie
oraz określenie przedziału wysokości Typ statku powietrznego Znaki rejestracyjne Operator lub właściciel Nazwisko pilota/
skoczka Rodzaj licencji Data
ważności

8 DEKLARACJA KIEROWNIKA POKAZU ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Ja...................................................................................................................................................................................

będąc kierownikiem pokazu lotniczego, który ma odbyć się

w...................................................................................................................................................................................

dnia...............................................................................................................................................................................

oświadczam niniejszym, że zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi i odnośnymi ustaleniami z wyjątkiem odstępstw/zwolnień, o które wystąpiłem.

Prośba o odstępstwo/zwolnienie:
(jeśli występuje)

Podpis.............................................

Data...............................................

Po wypełnieniu formularz ten wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
tak, aby dotarł przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W okresie dużego natężenia pokazów skrócenie tego czasu może uniemożliwić Prezesowi rozpatrzenie wniosku w terminie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOPUSZCZENIE PILOTA DO LOTÓW POKAZOWYCH

Manewry podlegające ocenie poziomu umiejętności akrobacji przez uprawnionego egzaminatora lub instruktora.

1. Zastosowanie

1.1 Wykazy figur akrobacyjnych tworzą przewodnik po stopniach trudności i złożoności figur zawartych w każdej z czterech kategorii lub poziomów umiejętności przedstawionych w ust. 1.1(i) tego Rozdziału.

1.2 W celu uzyskania lub odnowienia Upoważnienia do lotów pokazowych pilot, poprzez bezpieczne i umiejętne przedstawienie odpowiedniego zakresu figur akrobacyjnych umieszczonych na poniższych listach, ma wykazać swoje możliwości w danej kategorii.

1.3 Każdy poziom umiejętności został podzielony na dziewięć grup manewrów. Odniesieniem jest katalog akrobacyjny FAI, ale należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie manewry uznane przez międzynarodową społeczność lotniczą zostały w nim umieszczone.

1.4 Dziewięć grup manewrów to:

(a) Grupa 1 – Linie i kąty (Lines and Angles)

(b) Grupa 2 – Zakręty i zakręty z obrotem wzdłuż osi podłużnej (Turns and Rolling Turns)

(c) Grupa 3 – Nie używana przez FAI

(d) Grupa 4 – Korkociągi (Spins)

(e) Grupa 5 – Przewroty (ranwersy) (Stall Turns)

(f) Grupa 6 – Ślizgi na ogon (Tail Slides)

(g) Grupa 7 - Pętle i ósemki (Loops and Eights)

(h) Grupa 8 – Kombinacje linii, kątów, pętli i beczek (Combinations)

(i) Grupa 9 – Beczki (Rolls)

2. Akrobacja podstawowa

2.1 Linie – Głównie poziome w położeniu normalnym.

2.2 Zakręty – Zakręty o 90 do 360 stopni w położeniu normalnym.

2.3 Korkociągi – Normalne korkociągi z jednym obrotem, z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym.

2.4 Przewroty – Przewroty z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym

2.5 Pętle i ósemki – Pętle wewnętrzne z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym

2.6 Kombinacje – Pół pętli wewnętrznej połączonej z półbeczką (Roll off the Top). Pięć ósmych pętli wewnętrznej połączonej z półbeczką z wejściem na wznoszeniu lub wyjściem z nurkowaniem (Revers Half Cuban 8 lub „Half Cuban 8).

2.7 Beczki – Beczka sterowana (wolna) w poziomie. Beczka szybka normalna w poziomie.

3. Akrobacja średnia

3.1 Linie i kąty

3.1.1 Linie - Loty w poziomie, na wznoszeniu lub nurkowaniu pod kątem do 45º, w położeniu normalnym

3.1.2 Kąty – Zmiany toru lotu między liniami normalnie o kąt nie przekraczający 90º

3.2 Zakręty – Zakręty o 90 do 360º, rozpoczynające się i kończące w położeniu normalnym lub odwróconym

3.3 Korkociągi – Normalne korkociągi z jednym lub dwoma obrotami z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym

3.4 Przewroty – Przewroty z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym, z lub bez ćwiartka beczki na pionowym wchodzeniu lub w nurkowaniu

3.5 Pętle i ósemki – Wewnętrzne półpętle, pętle i ósemki kubańskie z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym. Pętle mogą być koliste lub czworokątne.

3.6 Kombinacje – Połowa do 5/8 pętli może być połączona z

3.7 Beczki – Z definicji są częścią linii lub innych figur. Beczki sterowane, beczki 2 lub 4-punktowe, z ¼ do całego obrotu, wykonywane w każdym z powyższych punktów. Beczki szybkie normalne w locie nurkowym pod kątem 45º.

4. Akrobacja wyczynowa ograniczona (ADVANCED)

4.1 Linie i kąty

4.1.1 Linie – Lot po prostej w poziomie, na wznoszeniu lub nurkowaniu w położeniu normalnym oraz wznoszenie i nurkowanie w pionie. Wszystkie linie mogą wykonywane z lub bez beczek.

4.1.2 Kąty – Lot na kącie między liniami ze zmianą nachylenia toru lotu na ogół między 45 a 135º.

4.2 Zakręty i zakręty z obrotem wokół osi podłużnej – Zakręty o 90 do 360º rozpoczynające się i kończące w położeniu normalnym lub odwróconym, z beczkami lub bez, z obrotem zgodnym lub przeciwnym do kierunku zakrętu.

4.3 Korkociągi – Normalne i plecowe korkociągi z jednym obrotem, z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym lub odwróconym.

4.4 Przewroty – Przewroty z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym, z lub bez beczek w pionowym wznoszeniu lub nurkowaniu

4.5 Pętle i ósemki – Wewnętrzne lub zewnętrzne półpętle, pętle i ósemki poziome (inside + outside), z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym lub odwróconym. Pętle mogą być koliste, czworokątne, romboidalne lub ośmiokątne.

4.6 Kombinacja linii, kątów, pętli i beczek – Pół do ¾ pętli wewnętrznej lub zewnętrznej może być połączone z linią lub kątem na wejściu i/lub wyjściu a linia może obejmować beczki.

4.7 Beczki – Z definicji włączone są do linii lub innych figur. Beczki wolne (lotki), beczki 2,4 lub 8-punktowe, beczki szybkie z typowym obrotem między ¼ a całym, wykonywane w każdym z powyższych punktów.

5 Akrobacja wyczynowa nieograniczona (UNLIMITED)

5.1 Z definicji wynika brak ograniczeń figur, które pilot latający w kategorii wolnej może wykonywać.

5.2 Linie i kąty - Podobne do przewidzianych dla kategorii wyższej ale obejmujące bardziej złożone kombinacje. Dozwolone jest wykonywanie linii poziomych i innych w położeniu „żyletki”.

5.3 Zakręty i zakręty z obrotem wokół osi wzdłużnej – Zakręty o 90 do 360º zaczynające się i kończące w położeniu normalnym lub odwróconym, z lub bez beczek, z obrotem zgodnym lub przeciwnym do kierunku zakrętu (Płaszczyzna zakrętu może być pochylona).

5.4 Korkociągi - Korkociągi normalne i plecowe, z jednym lub dwoma obrotami, z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym lub odwróconym (Dopuszcza się wykonywanie korkociągów płaskich).

5.5 Przewroty – Przewroty z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym lub odwróconym, z beczkami lub bez w pionowym wznoszeniu lub nurkowaniu.

5.6 Ślizgi na ogon - Ślizgi na ogon z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym lub odwróconym, z beczkami w pionowym wchodzeniu lub nurkowaniu.

5.7 Pętle i ósemki – Wewnętrzne i zewnętrzne półpętle, pętle i ósemki poziome (włącznie z double outside), z wejściem i wyjściem w położeniu normalnym lub odwróconym, ósemki z wejściem i/lub wyjściem na wchodzeniu lub nurkowaniu. Wejście w pętlę może odbywać się w położeniu górnym. (np. wybrzuszenia- bunts). Pętle mogą być koliste, czworokątne, romboidalne lub ośmiokątne

5.8 Kombinacje linii, kątów, pętli i beczek – Pół do trzech czwartych wewnętrznej lub zewnętrznej pętli może być wykonane w połączeniu na wejściu lub wyjściu z linią lub kątem oraz może obejmować beczki. na linii (lub pętli).

5.9 Beczki – Z definicji są częścią linii lub innych figur. Beczki sterowane, 2, 4 lub 8-punktowe, beczki szybkie normalne lub odwrócone, z typowym ¼ a dwoma obrotami w dowolnej pozycji. [Liczne beczki różnych typów mogą być wykonywane w niezliczonej ilości kombinacji z innymi figurami. Dopuszcza się wiele różnych beczek punktowych] [Beczki dynamiczne podobne są do obrotowego ślizgu na ogon]

5.10 Lomczowak (Lomcevaks) – Grupa manewrów mająca na celu zmienność figur charakteryzująca się linią wznoszącą lub pętlą, po której następują różne rodzaje autorotacji wywołane kombinacją efektów aerodynamicznych i dynamicznych. Typowym przykładem lomczowaka jest stosunkowo niekontrolowany „koziołek”.

CELOWO

POZOSTAWIONO

PUSTE

Natalia jesteś WIELKA!!! :-*
Skierniewice trzymają kciuki!!!

Natalia tak trzymaj, jesteśmy z Tobą. Jeśli w czymkolwiek moglibyśmy pomóc możesz na nas liczyć.
Piotr Sawka
Stowarzyszenie GGC
organizator PARAGIEŁDY

Ja Również napewno będe ...i Natalio szykuj dodatkowe pole na parking,zobaczysz ile będziesz mieć gości...Lotników, po takim nagłośnieniu...
pzodo. PPL(A).EPOM.

Dopiero co zrobiłem licencję PPL(A) - ten piknik będzie moim pierwszym :)

no kolego młody pilocie (nie Obrażając :-)))
ale napewno tam nie przylecisz żadną np.Cesenką 150 :-( 152 :-(
no chyba 172, 180 hp,1/3 paliwa,dobry wiatr,góra dwie osoby,to tak na styk:-/
i przede wszystkim duże doświadczenie....to to jeszcze tak...
bo z tego co wyszukałem w necie, to tam jest tylko 230 m pasa
(chyba że się myle)
i ja PPL(A) wybieram się tam niestety ale UL-lekkim...to ,no problem.

No Chyba że nam NATALIA na piknik Pas wydłuży,do jakieś 400 m ,
to będzie OK... :-)))

POzdrawiam.Tak Trzymać, i już sie wpraszam na Piknik,napewno Przylecę. :-)))

przebywam obecnie w PL.widzialem reportaz w Celowniku,zadzwonilem,podalem swoje dane, zadeklarowalem pomoc.Dzisiaj widzialem tez reportaz w Faktach TVN,nie wspomnieli nic o problemie z reakcja policji na festynie.Policja powinna nie tylko zabezpieczac tego typu imprezy ale brac czynny udzial promujac siebie w spolecznosci(tak robi policja na zachodzie)bardzo nieudana promocja!Wydaje mi sie,przelozeni tego plicjanta zdaja sobie z tego sprawe i wyciagna odpowiednie konsekwencje. Zastanawiam sie czy w takim razie ladowanie samolotow i helikopterow ratowniczych oraz policyjnych na przypadkowych ladowiskach jest zgodne z prawem?
Natalio,jestes wspaniala,dalas przyklad mlodej generacji,ze mozna cos w Polsce robic pozytecznego dla spoleczenstwa mimo wciaz przeciwnosci rodem z "ciemnogrodu",niech sie Pani nie zraza,prosze. Bede obserwowal dalszy przebieg tej niepotrzebnej sprawy powstalej z winy zapyzialego policjanta (sadze,ze wiekszosci jego kolegow jest wstyd) i w razie potrzeby sluze pomoca.Niech Pani dalej to organizuje,widac,ze ma Pani wszystkich za soba i jest Pani naprawde fantastyczna jako organizatorka, takich wlasnie mlodych ludzi wlasnie teraz tu potrzeba,a z glupota trzeba walczyc.
Pozdrawiam,zycze sukcsow i wiem,ze wszystko bedzie dobrze.

Pani Natalio jest Pani WIELKA. Propaguje pani słuszną sprawę. "Lokalny szeryf" nie może być przeszkodą w tak wspaniałym przedsięwzięciu. Ci policjanci działają pod czyimś wpływem. To ma bardzo "krótkie nogi" i na pewno wkrótce te szykany ustaną. O sprawie zrobiło się za głośno. Myślę że niesforny motocyklista będzie pociągnięty do odpowiedzialności bez względu na to czyim jest synem. Niech się Pani trzyma. Z lotniczym pozdrowieniem AEI.

Niestety "Czarnogród" jeszcze istnieje i układy dawnych milicjantów, szczególnie w lokalnych społecznościach, są trudne do wykorzenienia. Ale to nie jest powód aby wyrwać chwasty.

Pani Natalio oglądając reportaż w TVP jesteśmy z panią, przylecimy na piknik i spotkamy się z panią, wiemy że w Polsce jeszcze działa SB i kolesie

Tylko czekać gdy policja będzie chciała kontrolować plany lotów wszystkich SP w Polsce. Kontrola oczywiście obejmie również pułap i prędkość lotu (życzymy powodzenia) ;)
Natalia, 100% poparcia z naszej strony dla twojej walki.

Z lotniczym pozdrowieniem
Paralotniarze z Gdańska i Gdyni

i tak trzymać super ze będzie kolejny festyn:)
brawo:)

Pani Natalio -niech się Pani nie poddaje! Tak trzymać, jesteśmy z Panią:) pozdrawiam

Natalio,

gdyby była potrzebna jeszcze jakaś pomoc prawna lub w sprawach związanych z rejestracją lotniska lub też w kwestii rozliczenia policji z jej działań, chętnie pomożemy, mamy różne kontakty.

www.FundacjaLotnicza.pl