ULC udostępnił najnowszą wersję dokumentu PL-4444

Zarządzanie Ruchem Lotniczym - PL - 4444

13 kwietnia 2017r., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 475 zostały opublikowane wytyczne nr 5. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444.

§ 1. W celu realizacji przepisów rozporządzania Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia
2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 141) zaleca się stosowanie wymagań
ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 4444 „Procedury służb żeglugi powietrznej – zarządzanie ruchem lotniczym” (PANS-ATM, ICAO Doc 4444) – zmiana siódma, stanowiących załącznik do wytycznych.

§ 2. Tracą moc wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444 (Dz. Urz. ULC poz. 43).

§ 3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Najnowsza wersja dokumentu Zarządzanie Ruchem Lotniczym PL-4444 dostępna jest tutaj.

Komentarz Klaudiusz Dybowskiego do aktualizacji:

Warto wiedzieć, że ostatnia wersja 4444 zawiera dwie zmiany: 7-A i 7-B. Ta pierwsza weszła do stosowania od dnia 2016-11-10, natomiast druga (7-B) dotycząca wykorzystania światowego formatu raportowania do oceny i raportowania o warunkach na powierzchni drogi startowej wchodzi w życie dopiero w dniu 2020-11-05. Od tego dnia zmieni się też znacząco format depeszy SNOWTAM.

Nową wersję depeszy SNOWTAM można znaleźć w ostatnio wydanym przez ULC Załączniku 15 (Służby Informacji Lotniczej)  http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2016/210/.

Zapraszamy do dyskusji nad zmianami.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus