Lotnisko Iwonicz (EPIW) wykreślone z ewidencji ULC

Lotnisko Iwonicz

W ramach poprawek do AIP (AIRAC AMDT 208), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o aktualizacja przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wykazu lotnisk i związanej z tym likwidacji lotniska Iwonicz (EPIW).

Wniosek w tej sprawie złożył do ULC prezydent Krosna, który planuje włączyć teren lotniska do granic miasta, ale nie jako obiekt lotniczy, a strefę inwestycyjną. W ubiegłym roku miasto Krosno nabyło prawa użytkowania wieczystego nieruchomości byłego lotniska „Iwonicz”. Teren o powierzchni ponad 141 ha położony jest na terenie gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe i 5 października, samorządowcy tych gmin oraz prezydent Krosna obwieścili dojście do porozumienia w sprawie jego przyszłości.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, okoliczne Krosnu gminy mają przyjaźnie patrzyć na proces powiększenia miasta, ale w zamian za to będą mogły odkupić od miasta ważne dla nich fragmenty dawnego lotniska. Będzie to możliwe dopiero po dokonaniu zmiany granic miasta, czyli po 1 stycznia 2020 r.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus