Lądowisko Radzieje (EPRD) w serwisie VFR AIP Polska

Mazury Air Camp w Radziejach na mapie AIP Polska

15 lipca 2021 r., lotnisko Radzieje (ICAO: EPRD) jako jedno z niewielu lotnisk w północno-wschodniej Polsce i jako jedyne w krainie Wielkich Jezior Mazurskich opublikowane zostało w AIP VFR POLSKA.

Zapewnienie aktualnej, wiarygodnej i wysokiej jakości informacji jest zadaniem Służby Informacji Lotniczej oraz jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Problematykę informacji lotniczej reguluje Załącznik 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Informacja lotnicza publikowana jest w celu zapewnienia bezpiecznej i regularnej żeglugi powietrznej.
Całość informacji lotniczych stanowi tzw. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych i jest zapewniany na całym świecie; - w Polsce przez Służbę Informacji Lotniczej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Link do AIP VFR POLSKA: https://www.ais.pansa.pl/vfr/aip.html

Wyciąg z AIP VFR POLSKA dla Lotniska Radzieje: http://mazuryaircamp.pl/AIP


Czytaj również:
Nowe lądowisko na lotniczej mapie Polski: Mazury Air Camp w Radziejach (EPRD)

Źródło: Mazury Air Camp
comments powered by Disqus