Kurs teoretyczny na Instruktora Śmigłowcowego FI(H)

Sowa

Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego IBEX-U.L. wraz z firmą Unitedsky wprowadzają do swojej oferty szkoleniowej teoretyczny kurs na Instruktora Śmigłowcowego FI(H). Po raz pierwszy szkolenie odbędzie się jesienią tego roku.

Będzie ono obejmować pełne ok. 118 godzin wykładów i ćwiczeń z przedmiotów uwzględniających proces nauczania oraz techniki właściwego konstruowania szkolenia lotniczego. Zajęcia obywać się będą w formule wydłużonych weekendów: czwartek – niedziela,  w okresie październik – listopad br.

Do szkolenia będzie mogła przystąpić osoba, która:
A) posiada nalot, co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 100 godzin jako pilot dowódca (PIC) jeśli posiada licencję pilota śmigłowcowego liniowego (ATPL(H)) lub pilota śmigłowcowego zawodowego (CPL(H)), lub 200 godzin lotu jako pilot dowódca (PIC) jeśli posiada licencję pilota śmigłowcowego turystycznego(PPL(H));

B) spełnia wymagania, dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego (śmigłowce) (CPL(H)) podane w JAR-FCL 2.470;

C) odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów (IR), z których nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia w nawigacji i procedur lotu FNPT II lub symulatorze lotu;

D) odbyła co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot dowódca (PIC);

E) oraz w czasie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 2.330(f) egzaminatorem pilotażu (śmigłowce) (FI(H)) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o sprawdzian umiejętności zgodnie JAR-FCL 2.240. Egzamin praktyczny jest podstawą oceny podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.

Osoby spełniające powyższe warunki i planujące rozpocząć pracę w charakterze instruktora
śmigłowcowego serdecznie zapraszamy!


Więcej informacji w dziale SZKOLENIA.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus