Kurs teoretyczny dla kandydatów na instruktora śmigłowcowego FI(H)

Sowa

Po raz pierwszy jesienią tego roku, organizujemy kurs teoretyczny dla kandydatów na instruktora śmigłowcowego FI(H). Szkolenie rozpocznie się 2 października br.

Kurs obejmować będzie ok. 118 godzin wykładów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak: techniki stosowanego nauczania, proces szkolenia, ocenianie i egzaminowanie uczniów, zagrożenia w symulowanych niesprawnościach podczas lotu, itp. Zajęcia będą obywać się w małych grupach, aby umożliwić Państwu pełen kontakt z prowadzącymi. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym.

Do szkolenia może przystąpić osoba, która:

a) posiada nalot, co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 100 godzin jako pilot dowódca (PIC) jeśli posiada licencję pilota śmigłowcowego liniowego (ATPL(H)) lub pilota śmigłowcowego zawodowego (CPL(H)), lub 200 godzin lotu jako pilot dowódca (PIC) jeśli posiada licencję pilota śmigłowcowego turystycznego(PPL(H));

b) spełnia wymagania, dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego (śmigłowce) (CPL(H)) podane w JAR-FCL 2.470;

c) odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów (IR), z których nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia w nawigacji i procedur lotu FNPT II lub symulatorze lotu;

d) odbyła co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot dowódca (PIC);

e) oraz w czasie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 2.330(f) egzaminatorem pilotażu (śmigłowce) (FI(H)) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o sprawdzian umiejętności zgodnie JAR-FCL 2.240. Egzamin praktyczny jest podstawą oceny podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.

Dokumenty jakie musi przedłożyć kandydat dla potwierdzenia wymaganych warunków progowych:
- ważną licencję pilota samolotowego CPL(H), liniową ATPL(H) lub PPL(H) wraz ze zdanym egzaminem teoretycznym z zakresu CPL(H) przed komisja LKE
- właściwe, ważne orzeczenie lotniczo – lekarskie
- Książkę Lotów Pilota/Dziennik Pilota z poświadczonym aktualnym nalotem,

Miejsce: Lotnisko Babice EPBC, sala wykładowa, ul. Księżycowa 3, Warszawa
Termin: październik - listopad 2009

Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 15 osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501 409 787
Zapisy rozpoczęte – zarezerwuj miejsce już dziś!!!