Kurs teoretyczny dla kandydatów na instruktora śmigłowcowego FI(H)

Sowa

Jesienią bieżącego roku, Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego IBEX-U.L. wraz z firmą Unitedsky, przeprowadzą część teoretyczną szkolenia na instruktora śmigłowcowego FI(H).

Kurs obejmować będzie ok. 118 godzin wykładów i ćwiczeń z przedmiotów uwzględniających proces nauczania oraz techniki właściwego konstruowania szkolenia lotniczego. Zajęcia obywać się będą w małych grupach, aby umożliwić Państwu najlepszy kontakt z prowadzącymi.

Do szkolenia będzie mogła przystąpić osoba, która:
A) posiada nalot, co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 100 godzin jako pilot dowódca (PIC) jeśli posiada licencję pilota śmigłowcowego liniowego (ATPL(H)) lub pilota śmigłowcowego zawodowego (CPL(H)), lub 200 godzin lotu jako pilot dowódca (PIC) jeśli posiada licencję pilota śmigłowcowego turystycznego(PPL(H));
B) spełnia wymagania, dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego (śmigłowce) (CPL(H)) podane w JAR-FCL 2.470;
C) odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów (IR), z których nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia w nawigacji i procedur lotu FNPT II lub symulatorze lotu;
D) odbyła co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot dowódca (PIC);
E) oraz w czasie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 2.330(f) egzaminatorem pilotażu (śmigłowce) (FI(H)) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o sprawdzian umiejętności zgodnie JAR-FCL 2.240. Egzamin praktyczny jest podstawą oceny podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.

Osoby spełniające powyższe warunki i planujące rozpocząć pracę w charakterze instruktora śmigłowcowego serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 501 409 787 oraz na stronie internetowej.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus