Krótkie kompendium na temat świateł

Wyniki ankiety: Stroboskopowe światła antykolizyjne, włączam
Stroboskopowe światła antykolizyjne, włączam:

przed uruchomieniem silnika;
przed rozpoczęciem kołowania;
w trakcie poruszania się po wyznaczonych drogach kołowania;
gdy zajmuję drogę startową.

Odpowiedź prawidłowa: Gdy zajmuję drogę startową.

Zobacz wyniki ankiety i komentarze

Poniżej krótkie kompendium bazujące na punkcie 3.2.3 Aneksu 2 ICAO o interesującym nas tytule:
"Światła, które powinny być zapalone na statkach powietrznych" - dodajmy w ruchu na lądzie (na wodzie obowiązują zapisy Załącznika Nr 1 - Światła zewnętrzne statku powietrznego do "Szczegółowych zasad dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników" czyli Aneks 6 ICAO, część 2).

Uwaga: Za poruszający się statek powietrzny uważa się statek, który kołuje lub jest holowany albo jest czasowo zatrzymany podczas kołowania lub holowania.

W nocy na wszystkich statkach powietrznych:

a) poruszających się na polu ruchu naziemnego lotniska zapalone są światła nawigacyjne przeznaczone do wskazywania obserwatorowi względnego toru poruszającego się statku powietrznego, a inne światła nie są zapalone, jeżeli mogą być pomylone z tymi światłami,

b) znajdujących się na polu naziemnego ruchu lotniczego lotniska, z wyjątkiem stojących lub w inny sposób odpowiednio oświetlonych, zapalone są światła przeznaczone do oznaczenia krańcowych punktów konstrukcji,

Uwaga: Odpowiednio umieszczone światła nawigacyjne mogą również spełniać wymagania tego punktu.

c) poruszających się na polu naziemnego ruchu lotniczego lotniska zapalone są światła mające na celu zwrócenie uwagi na statek powietrzny, i

d) znajdujących się na polu ruchu naziemnego z pracującymi silnikami, zapalone są światła sygnalizujące ich pracę.

Uwaga: Czerwone światła antykolizyjne dostosowane do światła antykolizyjne przeznaczone do zwracania uwagi na statki powietrzne, mogą również spełniać wymagania punktów c) i d), pod warunkiem że nie spowodują oślepienia obserwatorów.

Niezależnie od pory doby:

Na wszystkich statkach powietrznych światła antykolizyjne powinny być w zapalone w locie jeśli statek powietrzny jest w nie wyposażony.

Na wszystkich statkach powietrznych włączone winny być następujące światła:

a) poruszających się na polu naziemnego ruchu lotniczego lotniska oraz wyposażonych w
światła antykolizyjne spełniające wymagania punktu c) powyżej, lub

b) na polu naziemnego ruchu lotniczego lotniska oraz wyposażonych w światła spełniające
wymagania punktu d) powyżej,

Pamiętajmy, że  pilot ma prawo wyłączenia lub zmniejszenia intensywności wszystkich świateł błyskowych, stosowanych zgodnie z wymaganiami jeśli powodują one lub mogą powodować: poważne utrudnienia w wykonywaniu jego obowiązków lub oślepienie obserwatorów znajdujących się na zewnątrz.

Podsumowując:

Światła nawigacyjne: włączamy zawsze w nocy.

Światła obrysowe: włączmy w nocy gdy statek znajduje się na polu ruchu naziemnego jeśli nie utrudniają widzenia świateł pozycyjnych.

Czerwone błyskowe: niezależnie od pory doby gdy pracuje silnik.

Białe antykolizyjne gdy statek powietrzny znajduje się w locie, czyli z praktycznego punktu widzenia winny być włączone w chwili startu (lub wjeżdżając na RWY) ale tak aby nie oślepiać innych.

Piloci bardzo często włączają światła antykolizyjne w trakcie przecinania pasów startowych. Są wtedy lepiej widoczni przez inny ruch oraz są informacją dla kontrolera i innych o przecinaniu pasa (uważaj - jestem na drodze startowej).

Kreatywna, kulturalna dyskusja obnaża braki, pobudza do myślenia i a co najważniejsze wzbogaca nasza wiedzę.

Sławomir Kubiak
Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

A jeśli samolot nie posiada czerownego światła błyskowego, a ma tylko białe? W moim aeroklubie jest taki jeden. Chyba rozsądnie jest włączyć białe niż nic, gdy odpalam silnik?