Krajowe zapotrzebowanie na benzynę lotniczą to 15% produkcji paliwa w OBR S.A.

OBR S.A. Płock / Warter Aviation - 200 litrowe beczki do benzyny lotniczej

Zapraszamy do lektury drugiej części relacji z naszej wizyty w OBR S.A. Płock. O procesie produkcji, kontroli jakości i o zagadnieniu oktanów mogliście przeczytać w pierwszej części.

Woda
W każdej benzynie może znajdować się woda. Woda może zamarzać, może również spowodować zatrzymanie silnika. Poza tym powoduje korozję w układzie paliwowym. W lotnictwie zagrożenie wodą w paliwie jest szczególnie niebezpieczne. Woda bardzo słabo rozpuszcza się w węglowodorach zawartych w benzynach lotniczych. Np. w jednym litrze izooktanu (jednego z głównych składników benzyny) rozpuszczeniu ulega zaledwie 0,56 mg wody (0,00056 grama). Pozostała ilość wody osiada na dnie zbiornika i w takiej „skumulownej” formie, może dostać się do układu paliwowego powodując anomalie w pracy silnika.

Uwaga! Znacznie większe ilości wody mogą rozpuścić się w benzynach samochodowych, ze względu na zawartość w tych benzynach alkoholu etylowego, który jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i innych związków tlenowych o dużej rozpuszczalności w wodzie (benzyna lotnicza nie zawiera etanolu i innych związków tlenowych). Stąd ryzyka towarzyszące zastosowaniu benzyny samochodowej w lotnictwie są większe.

Jakość paliwa
Stworzenie odpowiedniej benzyny, która sprawi, że zasilany nią silnik będzie pracował tak, jak założył jego konstruktor jest nie lada wyzwaniem. Właściwie skomponowana benzyna jest w stanie zachować swoje właściwości, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, zapewniając ciągłość pracy silnika na każdej wysokości, a tym samym bezpieczeństwo lotu.

Produkcję benzyny ograniczają reżimy technologiczne narzucone wymogami odpowiednich norm, które są nieco ostrzejsze niż przy produkcji benzyny samochodowej. Dla potwierdzenia jakości, każda partia wyprodukowanej benzyny trafia do laboratorium OBR, gdzie badane są jej parametry fizyczne i chemiczne. Dla zapewnienia odpowiedniej czystości benzyn lotniczych w procesie produkcji stosowane są wysokiej klasy filtry, które separują wszelkie zanieczyszczenia i wspomnianą wcześniej wodę. Jeśli okaże się, że benzyna nie spełnia określonych wymogów trafia do ponownej obróbki, czyli tzw. korekty.

Każdej partii paliwa, towarzyszy próbka która, trafia do archiwum gdzie jest przechowywana przez określony regulacjami okres kilku lat. Próbki te są potrzebne na wypadek kontroli jakości paliwa przez Komisje badania wypadków lotniczych lub organy śledcze.

Jest tylko jeden sposób określania liczby oktanowej
Interesujący jest sposób określania motorowej liczby oktanowej. Otóż dzieje się to na tzw. hamowni, czyli w miejscu, gdzie nieprzerwanie pracują silniki testujące między innymi wspomnianą liczbę oktanową. Podczas testu osoba obsługująca maszynę testującą notuje chwilowe wskazania poziomu hałasu, określane w decybelach i na podstawie tych wskazań wylicza liczbę oktanową. Ciekawostką, jest fakt, że jest to jedyna metoda. Nie istnieje w świecie żadna inna!

Konfekcjonowanie paliwa
Po przejęciu ośrodka OBR przez Grupę Warter w 2012 roku dokończono rozpoczęte inwestycje i zrealizowano nowe, co umożliwiło zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu. Producent paliwa, dysponuje na miejscu linią konfekcjonowania (beczkowania) benzyny lotniczej. Taki sposób dystrybucji okazuje się idealnym rozwiązaniem w miejscach, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury paliwowej, lub tam gdzie niewielkie ilości benzyny transportować trzeba na duże odległości. Benzyna lotnicza w beczkach o pojemności 200 i 60 litrów cieszy się popularnością zwłaszcza w krajach nordyckich, do których za pośrednictwem Statoil Aviation dostarczana jest przez firmę Warter. Produkowane w Płocku benzyny ze względu na dużą stabilność parametrów posiadają dwuletni okres gwarancji.

Statystyki sprzedaży
Od 2012 roku, kiedy firma Warter przejęła OBR, sprzedaż benzyny na rynku polskim utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 1999 roku sprzedaż benzyny lotniczej w Polsce wynosiła około 1 000 ton, obecnie jest to 4500 ton. Krajowe zapotrzebowanie, to około 15 % całkowitej produkcji, reszta, pomijając rynki amerykańskie, trafia do kilkudziesięciu krajów na całym świecie. Główne kierunki wysyłek to kraje Unii Europejskiej, Europa Wschodnia i Środkowa, Bliski i Daleki Wschód.

Cena benzyny lotniczej
Głównym czynnikiem warunkującym cenę benzyny są notowania cen ropy na światowych giełdach. Kolejnym parametrem, który w znaczny sposób wpływa na cenę benzyn lotniczych, podobnie jak w przypadku benzyn samochodowych, jest akcyza i opłata paliwowa.

Proces tworzenia benzyny lotniczej, jej produkcji i dystrybucji z oczywistych powodów jest dość skomplikowany. Nasza wizyta w OBR Płock w dużej mierze podyktowana była chęcią odpowiedzi na pytania dotyczące składu benzyn lotniczych, technologii produkcji, cen, ale przede wszystkim ich jakości, która jest jednym z czynników gwarantującym bezpieczeństwo podczas lotu. Dziś wiemy, że produkowane w Płocku benzyny, to efekt 16 lat doświadczeń, produkty którym można zaufać i przy zachowaniu odpowiednich zaleceń dotyczących składowania i tankowania z powodzeniem można stosować w lotnictwie napędzanym silnikami tłokowymi.

Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować grupie Warter za poświęcony czas i interesującą lekcję produkcji paliw lotniczych.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus